İlgili Projeler

Katılımcı (Levent Timurhan), Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması

Levent Timurhan ve ekibi tarafından tasarlanan proje Büyükada Çarşı Camii Yarışması'na katılan projeler arasında yer alıyor.

PROJE RAPORU

Cami Tasarımı günlük şehir hareketleri ile ibadet arasında bir geçiş mekanı olan Giriş Avlusu üstte saçak-Revak' la tanımlanarak başlar. Büyükada'nın dışa dönük geleneksel mekan kurgusuna uygun olarak duvarsız, açık şeffaf bir ara yüzdür.

İbadet mekanının da görünebildiği, şeffaf, davetkar, sevimli bir Cami yapısı hedeflenirken, aynı zamanda İnsanın iç dünyasına yönelmesini kolaylaştıran, sükûnetin yayıldığı, konsantre olabilme imkanı sunan ruhsal duygu dünyasına dönme fırsatı veren huzurlu bir yapı olması amaçlanmıştır. Büyükada'da yaşayan Hristiyan, Musevi, Ermeni tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla girip dua etmek, huzur duymak isteyebileceği davetkar bir ilahi mekan olması önemli hedeflerimizdendir.

Cami'ye revak-saçak altı huzurlu yoğun çim yeşil alandan girilir. abdesthane, tuvaletlere kademeli yeşil setlerden inilerek "Çukur iç avlu"ya ulaşılır. Dışardaki Yeşil alanın bir kısmı çökertilerek elde edilen 'Çukur İç Avlu' havadar ve gölgeliktir. Ek İbadet mekanı, Dini danışma bürosu, abdest alma mekanları, tuvaletler, engelli tuvaleti gün ışığından azami yararlandırılan bu mekanlar Avluyu çevreler.

Sürdürülebilirlik önemsenmiştir ve doğal gün ışığından, doğal havalandırmadan optimum faydalanılmıştır. Çukur Avlu yoğun yeşil setlemeler önünde gölgelik, huzurlu ve özellikle kuzey-doğu hakim rüzgar yönünde doğal hava sirkülasyonundan yararlanır. Güneş kontrolü cephelerde düşey ahşap güneş kırıcılar, camlarda ısı kaybını azaltan renksiz kaplamalar kullanılmış, duvarlarda geliştirilmiş detaylarla yüksek ses ve ısı yalıtımı sağlanmıştır.

Minareyi anlam olarak Camiyi diğer yapılardan ayıran önemli bir simge olarak kabul ediyoruz. Mistik vasfını, Cami olduğunu vurgular, farklı bir yapı olarak algılanmasına izin vermez. Minare heykelsi bir üslupta simgesel tasarlanmıştır.

Cami ekonomik olanakları nedeniyle betonarme olarak öngörülmüş, çatıdaki geniş açıklıklar ise çelik konstrüksiyonla geçilmiştir.

Zemin Katta İbadet mahalli, İmam-Müezzin odası, Ayakkabılık-vestiyer, son cemaat yeri giriş yanında yer alır. Kadın Mahfili için Yan sokaktan ayrı bir giriş verilmiştir. 1.katta kadın mahfili konumlanır. merdiven, engelli asansör bağlantıları düşeyde kadın mahfilini, Ek ibadet mahallini Cuma, bayram teravih namazları için en uygun şekilde ilişkilendirir. Giriş katta imam-Müezzin odası abdest imkanlıdır.

Ayakkabılık vestiyer ile birlikte ayrı bir mahal olarak tasarlanmıştır. Havalandırılması, hava sirkülasyonu teknik ihtiyaca uygun ve kontrollüdür. Özel raf sistemi modülleri bir çift ayakkabıya göredir.

Bodrum katta yer alan Ek ibadet mekanı, dini danışma bürosu ve dışarıdan da kullanma imkanlı hizmet mekanlarının (abdest alma mahalleri, tuvaletler, engelli tuvaleti) 'çökertilmiş iç avlu' dan kolay ulaşılabilir, gün ışığından ve doğal havalandırmadan rahatlıkla faydalanan mekanlar olması sağlanmıştır.

Tasarımın sade, abartısız yükseklikte süslerden uzak, Büyükada'nın siluetine katkıda bulunabilecek, program ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan bina olması öngörülmüştür.
Cami mimarisinin kültürel sürekliliğini dikkate alırken Küresel örneklerinde yaygın olarak gözlenen, alışılmış bir perspektif etkisi altında ve anonim mimarlık akımlarının da etkisinde kalmayan, 'duyarlı', ilahi bir mekan oluşturuldu. Özgün, yalın ögeler öne çıkarıldı.

Akustik İbadet mekanının İç duvarlarında absorbsiyon katsayısı yüksek ses yutucu özel boyalı paneller tercih edilecektir. Ses seviyesinin değerlerinin anlaşılabilirliği gösteren alcons ve rasti değerlerinin istenen sınırlar arasında kalması için gerekli analizler yapılacaktır.

Öngörülen tüm yapısal elemanları ile birlikte erişilebilir, güvenli, huzurlu ve etkin kullanımının sağlanması temel planlama ilkelerindendir. Bu amaçla ana girişten engellilerin erişiminin kolaylaştırılması için tüm planlama alanında düzenlemeler yapılmıştır, engelliler için düşey sirkülasyon engelli asansörü iledir.

Künye
Proje Yeri: Büyükada
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Statik Projesi: Hasan Ulu, Serdar Arguç
Mekanik Projesi: Münadi Tok
Elektrik Projesi: Cengiz Öktem

Pin It
Mimar

Levent Timurhan
Yardımcı Mimar(lar)
Seher Öz