Similiar Projects

Katılımcı (Ömer Özeren, Ahmet E. Dinçer, Z. Osman Yağcı), Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mimari proje raporu:

Kayseri’de millet bahçesinde Mimar Sinan’ı Anma üzerine gerçekleştirilen müze tasarımımızda parkın sürekliliği sağlanırken yere ait olma bilinciyle tasarımın oluşturulmuştur. Zaman içerisinde kendi varlığını bahçe içerisinde tek düzlem ile ifade etmesi yapının zaman içerisinde varlığının pekişmesi amaçlanmıştır. Kazanımlar; Yarışma sonuçları ile ana kararların olumlu olmakla birlikte mekan organizasyonunda yer alan sergi alanlarının zemin altı ile değil zemin üstüyle ilişki kurmanın daha olumlu olduğu ve metrekarelerin daha verimli kullanılması gerektiği yapının basık kaldığı bu nedenle kent ölçeğini yakalayamadığı çıkarılmıştır.

Müze ve Mimarlık Merkezi için gerçekleştirilecek tasarım, doğal olarak, Sinan’ın mimarlıktaki tasarım ve yapım yaklaşımlarını anlamak üzerine olmalıdır. Her şeyden önce Sinan’ın 16.yy.’ da yaşamış bir mimar olduğu ve dönemin özellikleri çerçevesinde yapı yapma biçimlerinin o yüzyıla ait olduğu konusunda objektif bir bakış açısına ihtiyaç vardır. Bu nedenle Sinan’ı anlamak için Usta’nın yapılarının ötesine geçerek temel/evrensel tasarım fikirlerinin irdelenmesi gerekmektedir.

“Önerilen tasarımda Mimar Sinan’ı anlamanın yalnızca sergilenen eserlerle değil, tasarım adına alınan her bir kararın Sinan’ın tasarım felsefesini yansıtması” fikriyle projeye başlanmıştır. Sinan’ın eserlerinde açık bir şekilde görülen ölçek, merkezilik, yalınlık, hacimsel boşluk ve oran-orantı gibi özellikler projenin kütle-tasarım aşamasındaki başlangıç/ temel kararları olmuştur. Bu kararlar çerçevesinde, Sinan’ın üslubunun 21.yüzyılın çağdaş bir yaklaşımı olarak tasarlanan çalışmada, süreç başlangıcında millet bahçesi ve etkinlik alanında belirlenen akslarla simetri eksenli modüler bir sistem oluşturulmuştur. Sistem içerisinde, merkezde müze kütlesi, etrafında mimarlık merkezi ve atölyeler konumlandırılmıştır. Mekânların birbirleriyle ilişkilerine göre geçirgen bir yapı tasarlanmıştır. Bu geçirgenlik iç ve dış mekân ilişkisine de yansıtılmış, parkla olan süreklilik vurgulanmıştır.

Form olarak 48*80 metrelik ayak izine sahip yapının; çevresinde gelişen peyzaj dokusu içinde, gölet yönüne uzayan yatay bir dikdörtgen düzlem ve daha yüksek seviyede, yapı merkezini vurgulayan daha küçük boyuttaki kare biçimli yatay düzlemle yalın, modüler ve bulunduğu çevreyle uyumlu bir atmosfer oluşturması hedeflenmiştir .Bina, kabuğundaki kitlesel hareketlerle, samimi, tanıdık, açık ve davetkar bir nitelikte tasarlanmıştır. Opak yüzeylerde, yere özgü taş malzemeler kullanılarak, geniş saydam yüzeylerle birlikte, açık ve kapalı alanlar arasındaki geçiş vurgulanmıştır. Doluluk-boşluk uygulamalarına çatı ve kat döşemelerinde devam edilerek, çevreyle ilişki üçüncü boyutta sürdürülmüştür. Böylelikle, ışık oyunları ve iletişimsel süreklilik sağlanmıştır. Bunlar arasında, Sinan’ın yapılarının ana yapı malzemesi olan şeffaf bir camın ardında sergilenen kesme taşlarla oluşturulan boşluk çalışmanın odak noktası olmuştur.

Details
Project Location: Kayseri
Project Type: Museum
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Structural Project: İsmail Er
Project Start Date: 2021

Pin It
Architects

Ömer Özeren

Ahmet E. Dinçer

Z. Osman Yağcı