Similiar Projects

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi

Orkun Özüer, Kerem Çınar ve Görkem Rabia Kanat tarafından tasarlanan, 2016 yılında açılan ulusal mimari fikir yarışmasında 1. ödül alarak elde edilen projenin inşaatı 2018 yılında tamamlandı.

Kota Mimarlık, projeyi anlatıyor:

İnsan çevresine sanat aracılığı ile baktığında gerçekliğin farkına varacak ve nasıl bir çevrede yaşadığını, yaşamını nelerin çevrelediğini algılayacaktır.

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi bu fikirle yola çıkılarak sanatın üretildiği ve doğal bir karşılaşma ile seyircisiyle buluştuğu, seyircinin sanat üretimine katıldığı nitelikli ve güçlü bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır.

Yörenin temel yaşam alanı olan “hayat” kent ölçeğinde kamusal bir kimlik kazanarak Gaziantep’in çok katmanlı sosyal ve kültürel yapısına bir altlık oluşturmaktadır. Program elemanlarının hayat etrafında ve farklı kotlarda kurgulanması bu alanın kent belleğinde canlı bir iz olarak kalmasını sağlamaktadır. Sadece sanatçının değil, kentlinin de kendini sanat üretimi içinde bulacağı bu sosyal merkez, özellikle kadının toplum içindeki saygınlığının artmasını hedeflemektedir. Atölyelerde yapılan üretim ile kendini ifade edebilecek ve kent yaşamına güçlü bir katkıda bulunabilecektir. Hayat ile ilişkili atölyeler, sergi alanları, açık hava sineması gibi fonksiyonlar kadının sosyal ve kültürel konumunu iyileştirici unsurlar olarak ortaya konulmaktadır.

Birey, sosyo-kültürel yaşantısını, kentsel fiziksel çevre kurgusu içerisinde dış mekanlar, bu mekanlardaki yaşantı ve aktiviteler ile sürdürmektedir. Bu anlamda, toplumun yapılanması, bireyler ve toplum arasındaki ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık kamusal alanlarda meydana gelmektedir.

Bu doğrultuda yapının ele alınış biçimi bina tasarlamaktan önce kamusal boşluğu tasarlamak olmalıydı. Halkın nitelikli kent kurgusundaki rolünü vurgulayacak bir açık alan düzenlemesi ile kamu için sanat anlayışını yansıtan ve her alanda halkın katılımına dikkat çeken bir yapı tasarımına gidildi.

36003. Cadde üzerinde Belediye yapısı ve iş merkezleri ile çevrelenen Sanat Merkezi oluşturduğu davetkar kent boşluğu ile kent yaşamına alternatif bir sosyal ve kültürel odak olarak katkı sağlamaktadır. Farklı kotlarda oluşturulan farklı nitelikteki açık hava mekanları ile çok katmanlı kültürel ve sosyal etkinlikleri desteklemektedir. Çok amaçlı salon, fuaye ve önündeki kent balkonu bir amfi ile kentsel hayata bağlanırken sergi, söyleşi, gösteri, sinema gibi açık hava etkinlikleri için nitelikli bir mekan kurgusu yaratmaktadır.

Sergi salonu hem caddeden hem de hayattan giriş almaktadır ve açık hava etkinlikleri ile doğrudan bir ilişki kurmaktadır. Gaziantep’in iklimsel verileri göz önünde bulundurularak oluşturulan saçak altı mekanlar aynı zamanda hayat etrafında kurgulanarak farklı kullanım çeşitlerine olanak sağlamaktadır. İki ayrı kotta düzenlenen atölyeler yine hayata açılmakta ve diğer program elemanları ile bütünleşik bir mekan kurgusu yaratılmaktadır. Ana salon kütlesinin kuzey-güney aksı üzerinde kurgulanan geometrisi ve konumlandırılışı, yapının kente yaklaşmasında etkili bir görünüm sunmaktadır.

Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi sanatı günlük hayatın rutinine oturtan kentsel “hayat” kavramı üzerine kurgulanmış ve bu doğrultuda Gaziantep’in çok katmanlı sosyal ve kültürel yapısına çok katmanlı bir mekânsal kurgu ile cevap vermektedir. Toplumu ve özellikle kadını yücelten anlayışın somut mekânsal kurgusu tasarımın omurgasını oluşturmaktadır.

Map
Details
Project Location: Gaziantep, Şehitkamil
Project Type: Cultural Center
Proje Tipi Grubu: Kültür
Employer: Gaziantep Şehitkamil Belediyesi
Ana Yüklenici: İbrahim Apa İnşaat
Structural Project: Güven Özer
Mechanical Project: Serkan Kayaş
Electrical Project: Ramazan Zeytün
Photography: Alp Eren
Construction Site Manager: Bekir Sami Özçörekçi
Project Start Date: 2016
Project End Date: 2017
Construction Start Date: 2017
Construction End Date: 2018
Building Plot Area: 4,551 m2
Total Construction Area: 5,000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Orkun Özüer

Kerem Çınar

Görkem Rabia Kanat