İlgili Projeler

Katılımcı, Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışması

Mimari Açıklama Raporu

Söz konusu tasarım aşağıdaki başlıklardaki kararlar doğrultusunda oluşturulmuştur.

Vaziyet Kararları
Arazi ve çevresi için yapılan ilk incelemelerde; arazinin iş merkezleri ortasında kaldığı dikkat çekmiştir. Ayrıca arazinin kuzeyinde Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği ve Vergi Dairesi; doğusunda Belediye Binası; güney-doğusunda ise Ticaret Odası''nın bulunması bu bölgenin yoğun bir kullanıcı profiline sahip olduğunu göstermektedir. Bu sebeple hali hazırda Belediye''nin hemen karşısında bulunan açık otopark alanını da içine alan ve bu Valilik- Ticaret Odası aksını birbirine bağlayan, özellikle bu bölgenin açık kamusal alan ihtiyacını karşılayabilecek yeşil bir yaya promenadı önerilmiştir. Bu yeşil bant aynı zamanda Bayer İş Merkezi''inin güneyinde bulunan büyük yeşil aksa da referans vermektedir.

Tasarlanan Sanat Merkezi hem kuzey-güney doğrultusunda önerilen büyük yeşil banda hem de Belediye Binası''nın güneyinden proje arazisinin güneyine kadar tasarlanması önerilen ince yeşil bandın kesiştiği alana takılacak şekilde konumlanmaktadır. Böylece tasarlanan bina aynı zamanda yakın çevresinde bulunan bina izlerini de referans almaktadır.

Bu sebeplerle otoparka araç girişi bu yeşil bantlarla olan görsel ve fiziksel ilişkiyi engellemeyecek şekilde, proje arazisinin batısından kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Yapısal Kararlar
Bina çevresinde bulunan iş merkezlerinin çok yüksek katlı olması ve hali hazırda bölgenin açık kamusal alan ihtiyacı olması sebebiyle binanın ezici bir yüksekliği olmaması gerektiği kararı alınmıştır. Bu sebeple de çevresindeki binaların baza yüksekliği kadar bir yükseklik uygun görülmüştür.

Ayrıca arazinin altında bulunan çift katlı otoparkın üzerine fazla yapı yükü binmemesi için mevcut rampa yeniden rampa-amfi olarak değerlendirilmiş ve böylece yapıda düzayak ulaşılabilecek bir alt meydan oluşturulmuştur.

Bu rampa bodrum katta kapalı sergi alanına saplanmaktadır. Sonrasında ise bodrum katta atölye avlusuna çıkmaktadır. Bu atölye avlusu ile bölge kullanıcılarının sanatla etkileşimini arttırmak hedeflenmiştir. Bu sebeple ışık alması önemli olan bazı görsel sanatlar atölyeleri bu avluya baktırılmıştır. Böylece birinci bodrum kat; sanat atölyeleri ve sergi alanlarının düzenlendiği, ışık ve hava ihtiyacına göre de avlulara açılan ve böylece dikey yönde görsel iletişimi de destekleyen bir kat olarak tasarlanmıştır. Ayrıca bazı teknik hacimler ve orkestra piti gibi alanlar da bu katta çözümlenmiştir. Mevcut teknik hacimler ise büyük ölçüde korunmuştur.

Zemin katta ise dışarıyla direkt iletişimi olması açısından kafe ve fuayeler konumlandırılmıştır. Kafe aynı zamanda hem her iki yeşil bantla hem de atölye avlusuyla görsel ve fiziksel etkileşimde olacak şekilde tasarlanmıştır.

Büyük fuayeye yakın olmasıyla da aynı zamanda fuaye için de hizmet verebilen bir mekan haline gelmiştir. Yapı tasarlanırken çok amaçlı salonun büyük yeşil banda doğru patlaması, bu salonun yapı için bölücü gibi davranarak her iki tarafında birbirinden bağımsız hareket edebilecek mekanlar tasarlanmasına olanak sağlamıştır

Yapının en üst katı olan birinci katında ise; çok amaçlı salona üstten de giriş yapmaya imkan veren bir fuaye tasarlanmıştır. Bu fuayeye yapı içerisindeki çekirdekten çıkıldığında; kütüphane ve kitap satışı yapılan bir bölüm yapılarak fuaye işleyişinin zenginleşmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yine bu katta; idari bir koridor ve tiyatro atölyesi çözümlenmiştir.

Yapı tasarlanırken, gerek yatay gerekse dikey sirkülasyonlar vasıtası ile birbiriyle alakası olan mekanların iletişimlerinin kuvvetli olmasına dikkat edilmiştir. Oluşturulan avlular ve galeri boşlukları da bu kurguyu desteklemektedir.

Gaziantep''in iklim verileri göz önüne alındığında yapının çoğunlukla açık bir mekan gibi davranması istenmiştir. Böylece kullanıcılar için de yüksek oto-kontrol duygusu oluşturmayan, içine girmeye çekinilmeyen bir mekan yapılması hedeflenmiştir. Soğuk havalarda ise kapanabilir cam sistemlerle hem soğuk hem de güvenlik zafiyeti oluşturmayacak mekanlar tasarlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Gaziantep
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Eyüp Gundak

Salih Titrek

Elçin Fatma Ergin