İlgili Projeler

Katılımcı (HARC STUDİO), Şehitkamil Belediyesi Sanat Merkezi Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Şehitkamil Kültür Merkezi projesi kapsamında ele alınan arazi bünyesinde iki sorunsalı barındırmaktadır. Birincisi mevcutta alt kotta yer alan otoparkın korunması gerekmektedir. Diğeri ise otoparkın üzerinde yer alan alanın kamusal alan olarak kullanılıyor olması ve halkın belleğinde bu şekilde yer alması. Bu iki sorunsaldan biri diğerinin çözümü olarak kullanılmıştır. Mevcut otoparkın taşıyıcı sitemi zeminde yükselerek kültür merkezi işlevlerini üst kotlara taşımıştır. Böylelikle zemin kat yeni projede kamusal alan olarak kalmıştır. Zemin katta kafeterya giriş holü yönetim ve avlu gibi kamusal ve yarı kamusal alanlar yer alarak halkın belleğindeki kamusallık etkisi devam ettirilmek istenmiştir. Sergi alanı olarak ta kullanılan giriş holü bir ön fuaye alanı gibidir. Giriş holü avlu ve kafeterya birbirleri ile direk ilişiklidir. Ayrıca giriş holünü ana fuayeye bağlayan amfi kamusal sürekliliği sağlamıştır. Oluşturulan avlu ile üst katlarda bu avlunun etrafına dizilen atölye kısımları zeminle görsel ve işitsel ilişki kurmakta olup kültür merkezi işlevleri kamuya açılmıştır.

Sonuç olarak mevcut ta yer alan tanımsız kamusal alan yerine tamamıyla kamusal öngörülen işlevler doğrultusunda tanımlı yeni bir kamusal alan oluşturulmuştur.

Künye
Proje Yeri: Gaziantep
Proje Tipi: Kültür Merkezi
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Abdulmecit Halil

Yasemin Halil
Yardımcı Mimar(lar)
Aydın Çay