İlgili Projeler

Üsküdar Vapur İskelesi

Türk Denizcilik Bankası tarafından 1965 yılında inşa edilen iskele, Orhan Şahinler tarafından tasarlandı.

Orhan Şahinler'in kaleminden Üsküdar Vapur İskelesi projesi:

İstanbul şehrinin kıymetli ve tarihi Üsküdar meydanında eski yolcu iskelesinin yerine inşa edilen yeni iskele ve yolcu salonunun planlamasında hareket noktası, çevresi olmuştur.

İskelenin, fonun teşkil eden, değerli eski eserlerin önünde yer alacak kitlesinin, tarihi çevreyle ahenkli ve son derece saygılı olması gerekli olduğu şeklinde kabul edilmiştir.

Planlamada her biri farklı hizmete ait olan elemanların hizmetlerine göre, büyüklük, irtifa, biçim ve sıra almaları esası kabul edilmiştir.

İnşaatta yatırımın büyük kısmı vapurların yanaşması için bir hayli derinliklere çakılan kazıklara ve kazıklar üzerine inşa edilen iskele platformuna sarf edilmiştir. Bu sebeple tahsisat kifayet etmediğinden bina tam olarak bitirilmemiş, ve betonarme aksam brüt beton olarak inşa edilmek istendiği halde yapılamamıştır.

Bekleme salonlarının ısıtılması peşinen kabul edildiği halde, sonradan ilave edilen ısıtıcı apareylerle hacimlerin bağdaşmadığı görülmüştür.

Bütün bunlara rağmen Denizcilik Bankası Yapı Müdürlüğü büyük bir iyi niyetle iskele binasının inşa kalitesini yükseltmek istemiş, fakat maddi imkansızlıklar ve işçilik seviyesinin düşüklüğü ile bağlı kalmıştır.

Kaynak: Arkitekt - Cilt 1965, Sayı: 1965-03 (320), Sayfa: 101-104

Harita
Künye
Proje Yeri: Üsküdar, İstanbul
Proje Tipi: Deniz Ulaşım Yapıları
Proje Tipi Grubu: Ulaşım
İşveren: Türk Denizcilik Bankası
Statik Projesi: Cemalettin Üstünelli
Mimari Mesleki Kontrollük: Denizcilik Bankası Yapı Müdürlüğü
İnşaat Bitiş Yılı: 1965

Pin It
Mimar

Orhan Şahinler