Other Works
Similiar Projects

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı Grup Köşkü Rekonstrüksiyon Proje ve Uygulaması

Beysun Mert Mimarlık, Boğaziçi Anadoluhisarı’nda yer alan Zarifi Mustafa Paşa Yalısı’nın rekonstrüksiyon ve iç mimari proje tasarımı ve uygulama çalışmalarını tamamladı.

Orijinali 18. yüzyıl başlarında inşa edilen yalı grubu bünyesindeki Grup Köşkü’nün zaman içinde yıkılmasının ardından 1950’li yıllarda yerine orijinal haliyle hiç alakası olmayan betonarme bir yapı inşa edilmiş. Grup Köşkü yapısının Beysun Mert Mimarlık tarafından tasarlanıp uygulanan rekonstrüksiyon ve iç mimari projeler ile orijinaline uygun olarak yeniden inşa edilmesi hem yalı grubu ile hem de Boğaziçi’ndeki 18. ve 19. yüzyıla tarihlenen sahilhane yapılarıyla doku bütünlüğünün elde edilmesini sağlanmış.   

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı, 17. yüzyıl sonları veya 18. yüzyıl başlarında inşa edildiğinde Haremlik, Selamlık, Grup Köşkü ve Mehtabiye olmak üzere dört ayrı yapıdan oluşuyormuş. Büyük bir bölümü gemi kazaları ve çeşitli nedenlerle yıkılan yalı grubu yapılarından orijinal haliyle günümüze kadar ayakta duran yalnızca Selamlık bölümü olmuş. Kent araştırmacısı ve yazar Orhan Erdenen “Boğaziçi Sahilhaneleri” isimli kitabında yalının durumunu ‘’Balkan Harbi’nde boş bulunan haremin selamlık kısmına asker konulduğundan bu kısım harap olmuş. Birinci Dünya Harbi’nde de yine asker yerleştirilir ve yangın çıkar endişesi ile sahipleri tarafından yıktırılmış. Böylelikle bir parçanın yıktırılmasıyla harem ve selamlık kısımlarının bağlantısı kalmamış ve iki ayrı yalı meydana gelmiş. Mehtabiye Köşkü, Selamlık yapısına bitişik, Grup Köşkü ise ayrı olarak inşa edilmiştir” sözleriyle dile getirir.

Orhan Erdenen, kitabında Zarifi Mustafa Paşa Yalısı’nın yapım tarihi ile ilgili yalı sahipleri ve bostancı defterleri kayıtlarına göre ayrıntılı bir araştırma sunar. Buna göre yalıya adını veren Zarifi Mustafa Paşa bu binaları 1848’de satın almıştır. Orhan Erdenen’in paşanın yakınlarından aldığı bilgiye göre Zarifi Mustafa Paşa yalıyı binanın üçüncü sahibi olan II. Mahmut’un Kahvecibaşıcısı Kani Mustafa Bey’den almıştır. Yapının rekonstrüksiyon projesini hayata geçiren Mimar Beysun Mert, ‘’Kahvecibaşı’’, ‘’Berberbaşı’’ gibi üst düzey saray hizmetkarlarının böyle yalılara sahip olmalarının Osmanlı’daki nüfus dağılımı üzerine bir şeyler anlattığını dile getiriyor.

Abdülaziz döneminin ricalinden olduğu anlaşılan Zarifi Mustafa Paşa’nın tarihte önemli bir rolü olmamış. Dolayısıyla sahibi olduğu yalının da oldukça hadisesiz, sakin bir geçmişi olmuş. 1948’den itibaren aynı aile dört-beş kuşak boyunca burada yaşamaya devam etmiş. 1950’lerden sonra ise yapıların mülkiyeti bölünerek Selamlık, Haremlik ve Grup Köşkü olmak üzere üç ayrı yalı haline getirilmiş.

Yalının Rumeli Hisarı’nın tam karşısında oluşu, rekonstrüksiyon projesi öncesinde yapılan araştırmalarda fotoğraf bulma açısından Beysun Mert Mimarlık için büyük bir avantaj oluşturmuş. 1840’larda fotoğraf makinesinin icadından itibaren İstanbul’a gelen gezginlerin birçoğunun Rumeli Hisarı’na giderek karşı sahilin fotoğraflarını çekmeleri Grup Köşkü’nün birçok fotoğrafa sahip olmasını sağlamış.

Elde edilen bu fotoğraflar üzerinden fotogrometri çalışması yaptırılmış. İnşa edildiği günden itibaren orijinal haliyle varlığını sürdüren Selamlık Binası, rekonstrüksiyon çalışmalarında Grup Köşkü’nün cephesinin doğru boyutlandırılmasını sağlamış. Müzecilik Müdürlüğü eşliğinde yapılan kazı sonucunda bulunan temel kalıntıları, yapılan ölçülendirme çalışmalarını doğrulamış ve böylece ayakta kalan Selamlık Binası, restitüsyon projesinin hazırlanmasında oldukça faydalı olmuş. Özgün kullanımı konut olan yapının rekonstrüksiyonunda yine konut olarak kullanılması önerilmiş ve yapının yerinde var olan, 1950’li yıllarda yapıldığı tahmin edilen, orijinal haliyle hiç alakası olmayan betonarme yapı yıkılarak yalı grubunu tamamlayan rekonstrüksiyon projesinin uygulaması başlatılmış.

Zarifi Mustafa Paşa Yalısı’nın rekonstrüksiyon projesini üstlenen Beysun Mert Mimarlık, 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl sahilhane yapılarıyla doku bütünlüğünün sağlanmasının bu bölge özelinde önemli olduğunu, bu nedenle son dönemde yapılan Anadoluhisarı rekonstrüksiyon projelerini olumlu çalışmalar olarak değerlendirdiklerini dile getiriyor.

Details
Project Location: Beykoz, İstanbul
Project Type: Single House
Proje Tipi Grubu: Konut
Ana Yüklenici: Beysun Mert Mimarlık
Projcet Manager: Beysun Mert
Lighting Project: Tepta Aydınlatma
Structural Project: ATTEC
Mechanical Project: Tanrıöver Mühendislik, 3EN Mühendislik
Electrical Project: Göller Elektrik
Plumbing Project: Tanrıöver Mühendislik
Altyapı Projesi: Murat Ozan Tut
Photography: Beysun Mert Mimarlık, Studio Majo
Architectural Supervision: Beysun Mert
Construction Site Manager: Osman Nuri Taşkın, Emine Sarı
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2015
Construction Start Date: 2015
Construction End Date: 2018
Building Plot Area: 622 m²
Total Construction Area: 1.212 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Beysun Mert
Contributing Architect(s)
Cenap Doğan
Amra Alik
Ezgi Erkan