Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Düden Şelalesi Çevre Düzenlemesi

Project Design Group, projeyi anlatıyor:

Düden Şelalesi ve çevresinin düzenlenmesi projesinin ana amacı şelale etrafındaki yoğun bitkili alanların rehabilitasyonunu yapmak; Antalya kenti yeşil alan sistemine günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına hitap eden, mekan kalitesi yüksek ve program açısından çeşitlilik sunan bir açık ve yeşil alan kazandırmaktır. Tasarımda alanın fiziksel ve sosyal taşıma kapasitesi gözetilerek farklı yaş gruplarına hitap eden mekanların oluşturulmasına dikkat edilmiştir.  Ayrıca alandaki güneş-gölge durumu ve  ısı adası etkilerinin minimuma indirgenmesine yönelik mikro klima oluşturulmasını sağlayan bir tasarım yaklaşımı takip edilmiştir.

Proje 3 ana zon ve bu zonlar altında pek çok aktiviteyi barındıran alt zonlardan oluşmaktadır.  Bu zonların oluşmasında topoğrafya, mevcut bitki örtüsü, alan kullanımları, bakı, mevcut işlevler, kullanıcı profili ve alanın Antalya açık ve yeşil alan sistemindeki yerinin analizi rol oynamıştır.  Alanın güçlü ve zayıf yönleri ve ayrıca sunduğu fırsatlar değerlendirilerek planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ekseninde entegre tasarımlar her bir zon için ortaya konulmuştur.  Bu zonların temel karakteristikleri aşağıda sunulmaktadır.

1-Düden Şelalesi ve Yakın Çevresi:

Bu zonda öncelikle alanın doğal değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi amaçlanmıştır.  İnsanların yoğun olarak kullandıkları noktalarda rekreasyon ve mekan kalitesini artıran müdahaleler yapılmıştır.  Bu alanlarda zemin malzemelerinin, kent mobilyalarının ve bitki materyallerinin iyileştirilmesi, ayak izi optimum olarak ayarlanmış kapalı mekanlarla açık alan rekreasyon deneyimini destekleyen donatıların alana kazandırılması sağlanmıştır.  Şelale etrafındaki mevcut piknik ve oturma alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları gibi kullanımların mevcut izlerini kullanarak bu alanlarda yapılan yeni tasarımla kullanıcılara estetik, ergonomik ve güvenli rekreasyon olanakları sunulmuştur.  Bu sayede yoğun insan kullanımları bahsi geçen bu alanlara odaklanırken, çevrede yer alan yoğun koru dokusunda bitkilerin korunması ve ayrıca biyolojik çeşitliliğin daha da artırılmasına yönelik rehabilitasyon çalışmalarını yapmak mümkün olacaktır

2- Şelale Giriş Alanı:

Bu zonda şelaleye gelen kullanıcıları karşılayacak bir giriş meydanı tasarlanmıştır.  Bu alanın tasarım konsepti şelalenin peyzaj unsurlarının (su-bitki örtüsü-topoğrafya) kullanıcılara temsili bir dilde sunulması üzerinden gelişmiştir.  Bu kapsamda kanal haline gelmiş olan dere yatağının her iki tarafının basamaklarla düzenlenmesi ile algı olarak kopuk olan su yüzeyinin kullanıcılar tarafından seyir ve dinlenme amaçlı kullanılması söz konusu olmuştur.  Alanda yer alan geniş yeşil yüzeyler yağmur suyu yönetimi amacıyla yağmur bahçeleri olarak tasarlanırken, alandaki en geniş yeşil parçalarda çocuk oyun aktivitelerine veya erişkinler için serbest oturma ve seyir aktivitelerine yer verilmiştir.  Şelaleye giriş turnikelerini ve bilet satış gişelerinin yer aldığı bölüme yakın konumlandırılan kafe mekanı, yeni oluşturulan dere kesitini seyretmeye imkan verdiği gibi tur otobüslerinin kullanıcılarının bekleme ve buluşma noktası olarak da hizmet vermektedir.  Otobüs durakları ile bir köprü ile bağlantılı olan bu alan doğu tarafından giriş yapacak kullanıcılar içinde bir karşılama mekanı olacaktır.  Bu zonun batı tarafında ise bir sıra satış birimi ve yeme-içme mekanına yer verilmiştir.  Kapalı mekanların önlerinde oluşturulan düzenleme ile bu fonksiyonlara özgü bazı kullanımların dış mekanla da desteklenmesi sağlanmıştır.  Bu kapsamda açık oturma alanları, su yüzeyleri, basamaklı yeşil yüzeyler ve kent mobilyaları ile alan donatılmıştır.

3- Botanik Park Bölgesi

Bu zonda farklı bitki grupları üzerinden oluşturulan bitki zonlarında halkın eğitimi ve rekreasyon ihtiyacının karşılanması sağlanmaktadır.  Bu alanda Antalya’nın bulunduğu bitki /iklim zonu  ve bu zonu destekleyen diğer zonların bitkilerinin yer aldığı bir bitki koleksiyon bahçesi tasarlanmıştır.Botanik temalı bu alanda ziyaretçi merkezi, satış birimleri, kafe ve yeme içme mekanları, seralar, bilgilendirme kioskları ve WC üniteleri gibi yapılara da yer verilecektir.  Bu alanda ayrıca açık alan derslikleri, bitkilerle ilgili kurs ve atölye alanları ve gösteri alanlarına yer verilmektedir.

Bu üç zonun kendi içerisinde ayrı ayrı deneyimlenmeleri mümkün olduğu gibi dileyenlerin her üç alanı da ziyaret etmelerine imkan verecek geçiş ve kontrol noktaları projede düşünülmüştür.  Yürüyüş ve bisiklet parkurlarının projenin bütün zonlarını gezmeye elverecek şekilde tasarlanması önemlidir.   Ayrıca hem şelale hem de botanik parka araçları ile gelenler için ayrı ayrı otopark imkanları sağlanmıştır.  Alana toplu taşıma ile gelinebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması araç trafiğini azaltarak daha sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunacaktır.  Proje alanının tamamında doğa ile uyumlu sürdürülebilir malzemelerin kullanılması ve alandan çıkacak eski materyallerin bir şekilde geri dönüştürülerek yeniden alanda kullanılmaları da projenin Antalya genelinde sürdürülebilir bir tasarım örneği ortaya koymasına yardımcı olacaktır. 

Her ne kadar proje Düden Şelalesi ve yakın çevresi özelinde geliştirilmiş olsa da kentsel peyzaj ve kent ekolojisi açısında Düden’in havzasını oluşturan alanda ki kentsel ve tarım kullanımlarının bu alana gelecekte baskı yaratmayacak şekilde gelişmesi için planlama kararlarının şimdiden alınması önemlidir.  Düden Çayı’nın ekolojik bir koridor olarak kentin farklı dokuları ve mahallelerini kat ederek geçtiği alanlardaki hem ekolojik hem de rekreatif fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için yine kent bazında bütün dere koridorunun planlama ve tasarımı ile ilgili çalışmaların yapılması çok daha yeşil, mikroklima anlamında ferah ve kentlinin rekreatif ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir kentsel donatının kente kazandırılmasına araç olacaktır.

Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi: Peyzaj
Proje Tipi Grubu: Peyzaj Tasarımı
İşveren: Antepe AŞ
Danışman: Hayriye Eşbah Tunçay, Yüksel Demir, Hüseyin Kaptan, Doğu Kaptan, Serdar Benli
Proje Başlangıç Yılı: 201, 2016
Arsa Alanı: 50.094 m²
Toplam İnşaat Alanı: 1.014 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Murat Şahin

Cengiz Gültek