Pin It

Alper Derinboğaz, Salon

Mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında projeleriyle birçok ödül almış mimari tasarım ofisi 2010 yılında Alper Derinboğaz tarafından kuruldu.

Kentsel, sosyal ve yaratıcı değerler üreten projeler etrafında şekillenen bir tasarım pratiği olarak yürütülmektedir. İsim, Fransızca köküne referansla, işbirlikleri ve yeni fikirler için tartışma alanı olma niteliğini vurugulamaktadır. Bu pratiğin işbirliklerine dayalı doğası ve araştırma yöntemleri ile yapısal, mimari ve kentsel durumlar için güncel tasarımlar üretmektedir. Dünyanın farklı yerilerinde çalışılmakta olan projeler, konuttan kurumsal yapılara, tekil yapılardan büyük ölçekli master plan projelerine kadar geniş bir aralıkta çeşitlilik göstermektedir.


Harita