Similiar Projects

3. Mansiyon, Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Projesi YarışmasıGenel Kent Ölçekli Kararlar
Uşak merkez konumundaki İsmetpaşa caddesi baz alınarak, alanın bugünü ve geleceği düşünülerek ilk, orta ve ileri ölçekte kararlar ile kademelendirmeler neticesinde kentin gelişimini sağlayacak tasarımlar düşünüldü. Kent merkezi odak nokta alınarak kentin içten dışa ve dıştan içeri doğru kuzey-güney yönlerinde, ana omurga olan İsmetpaşa caddesi ve etki alanındaki mekansal kurgu geliştirildi.

Kurgu olarak, kentin karakteristik özelliğini ortaya çıkaran kuzey güney yönündeki İsmetpaşa caddesinde, sağlıklaştırma ve işlevlendirme mekanın kent bütünü gelişiminde etkin rolü göz önünde bulundurularak kentin sahip olduğu doğal kültürel kaynaklar ve turizm potansiyeli de düşünülerek gerek yaşayanların ihtiyaç ve beklentileri gerekse ziyaretçi tatmini açılarından sağlıklaştırılmasının ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden işlevlendirilmesine dikkat çekilmiştir.

Kent estetiği, kentliler ve ziyaretçiler için yaşayan, kaliteli, çekici, güvenli, çeşitlilik sunan, konforlu bir mekan oluşturma ve Uşak kent merkezi imajının gelişimine katkı sağlama çerçevesinde ele alınmıştır.

Kuzey-Güney alanları arasında ana omurga olan İsmetpaşa caddesinin sürekliliğinin ve ona takılan park alanları ve meydanların, merkez içi ve çeperleri ile daha aktif ve sürdürülebilir bir süreklilikte işlevsellik kazanması ve aralıksız dolaşımın sağlanması amaçlanmıştır.

Özellikle pasif konumdaki yeşil alanların, meydan düzenlemelerini de içine alarak aktifleştirilerek arttırılması ve park dışı çeperlerdeki yeşil alanların iyileştirilerek kent merkezinde görsel ve fiziksel kalitenin arttırılması, kent yaşamına olumlu katkı sağlayacak mekânlar ve kentsel peyzaj oluşturulması sağlanmıştır.

Mekansal Gelişim Stratejisi

Ulaşım
Proje alanına ilişkin olarak geliştirilen planlama yaklaşımının ilk kararı, ulaşım-dolaşım sistematiğine ilişkindir. Günümüzde eski kent alanlarını ve kent çekirdeklerini tehdit eden en önemli unsurların başında trafik baskısı gelmektedir.

Bu durum, bu yarışma alanı içinde geçerlidir. Yarışma alanı kuzey bölgesinde Cumhuriyet meydanı, Belediye binası, Ulucami , Burmalı cami ve devamında çayüstü alanında yapılan iyi niyetli iyileştirmeler yeterli çözüm üretmemiştir.

Merkeze özel araçla gelme davranışını artıracak yol profilleri mevcuttur. Bu durum, yarattığı yoğun trafik baskısı yanında kentin önemli yapısal ve peyzaj elemanlarının sürekliliğinin algılanmasında olumsuz rol oynamaktadır.

Meydanlar arası kopukluğum maksimum düzeyde azaltılması, araç yolların net dolaşım güzergahları verilmesi (algı-dikkat), cumhuriyet meydanındaki açık park alanın ötelenerek çayüstü bölgesine yeni düzenleme yaparak kaydırılması, yaya trafiğini izler ve akslar ile yönlendirme, ticari, dinlenme ve gezi alanlarının yine bu izler ile tariflendirilmesi sağlanmıştır.

İsmet paşa caddesinde, kent kimliğini açık olarak vurgulayacak yeni peyzaj düzenlemesi, kent mobilyaları, bina cephe etüdleri ve yen izler verilerek iyileştirmeler yapılmıştır.

İsmet paşa devamı olan güneydeki Orhan dengiz bulvarı yine bu gelişimin devamı şeklindedir. Kuzey ile güney arasındaki hem araç, hem de yaya trafiğinin kesintisiz devam etmesi sağlanmıştır. Kavşak düzenlemesi, doğu-batı yönünde (Doğan Özkaraman cd.) yapılan basit yer altı geçişi ile trafik baskısı azaltılmış ve meydanlar ile parklar arası ilişki artırılmıştır.

Afyon-İzmir yolu üzerinde, Atatürk bulvarındaki köprülü kavşak için ileri etaplarda yeni düzenleme yapılması önerilmiştir. Geçidin aynı geçiş halsi ile yer üstünden değil de yer altından geçmesi kent estetiği ve kopuk düzenin düzeltilmesi için gereklidir.

Details
Project Location: Uşak
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: 3. Mansiyon

Pin It
Architects

Mehmet Zafer Ünal

Baran Yardımcı

Başak Taş Özdemir

Nurdan Öndeş

Recep Semizoğlu