Other Works
Similiar Projects

Akhisar Belediye Hizmet Binası

Mayıs 2009 tarihinde faaliyete geçen yeni hizmet binası, çevresine olumlu etkilerini göstermeye başlamış.

Ülkemizde olumsuz yönde gelişen ve artan kentleşme sonucunda şehirler kültür erozyonu yaşamakta. Şehirlerde oluşan yozlaşma etkisini fiziki çevreye olduğu gibi yansıtmakta. Aynı kaderi paylaşan Akhisar ilçesinde 2006 yılında çağdaş bir anlayışla bu yozlaşmayı önlemek ve ilçenin mevcut kültürel değerleri ile 'kentsel hafızası'na saygılı bir biçimde modernleşme sürecini hızlandırmak için yeni belediye hizmet binası tasarlanmış.

Yerel yönetimlerin içinde Belediyeler halkla birinci derecede ilişkili. Tasarlanan belediye tesisi, kolay kullanım ve katılımcı bir yönetim göz önünde tutularak oluşturulmuş. Dağınık olan belediye hizmet birimleri tek bir çatı altında toplanarak yakın çevre ile ilişkilendirilmiş. Belediyenin yapılması için seçilen arsa, ilçenin kapısı olma özelliği taşımakta. Bu sayede yeni bir çekim merkezi oluşturularak birbirinden kopuk ilçe merkezinin yeniden canlandırılmasına çalışılmış.

Belediye binası tasarlanırken arazi ve çevre koşullarına uygun şekilde yerleştirilmiş. Belediye hizmet birimleri 'tarak formunda' sessiz ve korunaklı biçimde dizayn edilmiş. Tesisin içinden geçen yol ilçe merkezine kadar uzanmakta. Bu sayede halk ile tesis iç içe yaşamakta. Başkanlık çevreye hakim konumda ve hizmet birimleri ile direkt ilişkili. Belediye meclisi ve sergi mekanları, kolay ulaşılmaları ve hizmet birimlerinden ayrı da kullanılabilmeleri özelliği sayesinde çeşitli faaliyetlere imkan tanımakta. Ayrıca halkın kullanımı için teras katında belediye lokali bulunmakta. Bu kat belediye hizmet saatleri dışında halkın kullanımına imkan tanımakta. Tesisin bodrum katında 100 araçlık bir kapalı otopark bulunmakta.

Map
Details
Project Location: Akhisar, Manisa
Project Type: Belediye Hizmet Binası
Consultant: Deniz Aslan
Peyzaj Mimarlığı: Deniz Aslan
Interior Architecture: Maer & Partners
Mechanical Project: Maksi Mühendislik
Electrical Project: HB Teknik Elektrik Mühendislik, Murat Sivka Mühendislik
Project Start Date: 2006
Project End Date: 2006
Construction Start Date: 2007
Construction End Date: 2009
Building Plot Area: 8.200 m²
Total Construction Area: 11.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Mahir Ünal

Erguvan Özgür Ünal
Contributing Architect(s)
Betonarme