İlgili Projeler

Siemens GOSB Tesisleri (Faz 1)

Seyaş Sey Mimarlık tarafından tasarlanan Siemens GOSB Tesisleri ARKIV Seçkileri 2009'da yer alıyor.

Siemens tarafından, Kartal tesislerinin bir bölümünün Gebze arazisine taşınması, büyüyen ve gelecekte büyütülmesi hedeflenen üretim alanı, daha fazla ofis ihtiyacı, yapı konfor şartlarının arttırılmak istenmesi, alan verimliliği, enerji korunumu ve işletme giderlerinde tasarruf ihtiyaçları neticesinde, 2007 Mayıs ayında açılan Siemens Yeni Gebze kampüsü proje yarışması sonucu, Seyaş'ın çalışması birincilik ile ödüllendirilmiş.

Yarışma projesi 2 fazdan oluşan inşaat programının master proje aşamasında hazırlanarak maketi ile beraber sunulması şeklinde gerçekleştirilmiş. Bu fazlardan ilki Enerji İletimi ve Dağıtımı Bölümü (PTD) Üretim ve İdari blokları, Giriş Kontrol Binası, Sosyal Tesis ve Isı Merkezi bloklarını kapsamakta. 2. Fazda ise, PTD yapılarının tevsii, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri (A&D) Bloğu, Endüstriyel Çözümler ve Hizmetler Bloğu (I&S), Teknik ve Ofis hacimleri, ek sosyal tesisler, elektronik fabrikası ve otopark gibi diğer tesisler yer almakta.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Fabrika , Ofis, Sosyal Tesis
Proje Başlangıç Yılı: 2007
Proje Bitiş Yılı: 2007
İnşaat Başlangıç Yılı: 2008
İnşaat Bitiş Yılı: 2009
Arsa Alanı: 155.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 30.000 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Emel Ünsal

Alaz Albay
Yardımcı Mimar(lar)
Saltuk Cevgin
Nilüfer Başaran