Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Merkezi

Osmanlı Devleti'ne ait belgeler için tasarlanan arşiv yapısı.

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığına bağlı Osmanlı Arşiv Merkezi, yaklaşık 130.000 m2'lik kapalı alanıyla blok halinde veya çok katlı olarak inşa edilmeden zeminde çok az yer işgal edecek şekilde farklı fonksiyonları bir araya getiren bir merkez olarak planlandı.

Osmanlı Arşivi'nin önemi

Osmanlı Arşivi bugünün kırktan fazla ülkesinin evrakını barındıran eşsiz bir mirastır. Osmanlı Arşiv Merkezi, bu evrakın sağlıklı koşullarda saklanması, tasnif edilmesi, konservasyonu ve ulaşılabilir hale gelmesi için gerekli bütün teknolojik alt yapıya sahip olarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Arşiv bir milletin geçmişi, hafızası, kültürü, medeniyeti ve dünü olduğu gibi yaşadığı günü ve geleceğidir. Eski hududlarımız dahilinde bugün kırktan fazla devletin tarihinde direkt veya dolaylı rol oynamış Osmanlı Devleti'nin bu muazzam arşivinde 94.458.261 belge, 380.310 defter bulunmaktadır.

Arşiv merkezinin mimarisi

Mimari olarak, geçmişle bugünü buluşturan medeniyet mensubiyeti ve aidiyeti noktasında geleneğin üsluplaştırılmış bir yorumuna sahip olan merkez, taş kaplaması, geniş saçakları ve pencere oranlarıyla geleneksel mimarimizden izler taşımaktadır."Kampüs-külliye" hüviyetindeki bu yapılar grubunda Mimarisiyle geleneksel Türk Evi'ne, taş malzemesiyle Osmanlı Kamu Yapılarına gönderme yaparak, geleneğe nasıl doğru atıf yapılır endişesiyle klasik mimarimizin değişik bir anlayışla usluplaşması denenmiştir.

Osmanlı Arşiv Merkezi, araştırma salonları, tasnif binaları, konservasyon üniteleri, müzesi, kongre salonu ve diğer sosyal imkânlarıyla Osmanlı arşivi araştırmacılar dışında ziyaretçiler, akademik camia ve sanat çevresi için bir çekim merkezi olarak düşünülmüştür. 670 kişilik kongre salonu ve geniş fuayesi, Dolmabahçe Kongre Vadisi'ne bağlanan tünel geçişi ile uluslararası büyük kongre ve toplantılara da ev sahipliği yapabilecektir. Daimi müzesi ve bunlara bağlı geçici sergi salonları ile araştırmacılar dışında da büyük bir kesime hitap edecek, yurtdışından gelen ziyaretçiler için kırktan fazla ülkenin evrakı ile derin bir kültür, medeniyet ve devlet geleneğinin terennüm edilip sergilendiği zengin bir vizyonu temsil edecektir.

Osmanlı Arşivi'nin geçmişten gelen adı, Hazine-i Evrak'tır. Arşiv Merkezi'nin girişinde planlanan müzeye bu isim verilerek, evrak hazinesi ile merkezi ziyaret eden herkesin tanışması, ve hakkında genel bir bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. 2000 m2'lik bu müzede çağdaş müzecilik anlayışıyla dijital ekranlar, filmler, projeksiyonlar, dokunmatik bilgi ekranları ve grafik baskılarla desteklenmiş şekilde evrakın en iyi şekilde sergilenmesi ve arka planının anlaşılması amaçlanmaktadır. Çeşitli dillerde sesli rehberle de gezilebilecek olan müzede balmumu heykellerle Osmanlı kalemiyesinin, yani bürokrasisinin önde gelen karakterlerinin resmi kıyafetleriyle canlandırılması düşünülmüştür.

Binalar hangi güvenlik sistemleriyle donatıldı?

Arşiv binası, günümüzün en ileri otomasyon sistemleri ve güvenlik sistemleriyle ve 4 çeşit yangın söndürme sistemleriyle (Sulu sistem springler, argon gazı, FM200 gazı ve su sisi) benzeri olmayan akıllı bir binadır. Bina emniyet açısından neredeyse her noktası 820 kamera ile gözetlenmektedir.

Arşiv belgelerinin saklandığı depo kapıları parmak izi ve kartlı sistemle açılmakta tüm kapılar güvenlik noktasından manyetik kilitle kontrol altındadır.
Arşiv binası depo katlarında klima santralleri ve nemlendirme cihazları ile belgelerin saklanması için ideal nem ve hava koşulları sağlanabilmekte ve otomasyon sistemi ile tek bir noktadan sürekli kontrol edilebilmektedir.

Bina çevre drenajı ve drenaj tahliye kuyularındaki su seviyesi otomasyon sistemi ile takip edilmekte, gerektiğinde pompalar otomatik olarak devreye girerek, bina dışındaki yer altı su seviyesinin yükselmesi engellenmektedir.

Arşiv binası için yangın yönetmeliklerine ve arşivin yapısına uygun olarak yangın senaryosu hazırlanmıştır. Bina içinde herhangi bir noktada oluşacak tehlike yangın algılama sistemleriyle otomatik kontrol odasından tespit edilerek anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Kağıthane, İstanbul
Proje Tipi: Müze
İşveren: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Ana Yüklenici: Siyahkalem Mühendislik
Statik Projesi: Hassa Mimarlık
Fotoğraf: Hassa Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2009
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
İnşaat Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 65.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 130.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Muharrem Hilmi Şenalp