Similiar Projects

1. Ödül, Bornova Belediyesi Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

1. Öğrenme aktif bir süreçtir.
2. İnsanlar görürken öğrenir.
3. Anlamlı öğrenme bilişsel bir süreci gerektirir.
4. Öğrenme dili kullanmayı gerektirir.
5. Öğrenme sosyal bir faaliyettir.
6. Öğrenme ortamla bağlantılıdır.
7. Öğrenmek için bilgiye ve zamana ihtiyaç vardır.
8. Güdülenme öğrenmenin temel öğesidir.

Çocuk müzeleri anlayışı, birlikte yapmaya, dokunmaya, etkinlikler üreterek öğrenmeye dayalıdır. Çocuk, merkezdedir. Çocuk müzelerinde çocukların sesi duyulur.

ÇOCUK MÜZESİ...

Bornova Çocuk Dünyası bu fikirle yola çıkılarak öncelikle çocukların fikirsel ve bedensel özgür oldukları nitelikli ve güçlü bir sosyal alan olarak tasarlanmıştır. Özellikle farklılıkların eğitime katılması anlayışının, çocukların öğrenme ve öğretimine olan katkısı tartışmasızdır. Bu bağlamda bu müzelerin ziyaretçileri ve yapısal olarak sergileme biçimleri klasik müze anlayışının ötesine gitmelidir. Çocuklar burada bilgiyi kendileri oluşturmaktadırlar. Bornova Çocuk Dünyası farklı yaş ve kültür birikimlerinden gelen çocuk ve ergenlerin öğrenme yaşantılarına katkıda bulunabilen, beş duyuya hitap eden, çocuklara hayal güçlerini kullanarak oyun, deney, aktivite olanakları sunan ve yaşadıkları toplumdaki mevcut kaynakları çok yönlü olarak kullanmalarını sağlayan alanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu müzede çocuklar sadece ziyaretçi değil, aynı zamanda sergilerin oluşturucuları ve özellikle tema odaklı sergilerin sunum biçimlerinin geliştiricileridirler. Çocuğun bireysel hareket ederek kendine güven duymasını, sosyal iletişimini güçlendirmesini, çevresine karşı olan duyarlılığını arttırabilmesini teşvik etmektedir. Bütün bu nedenlerle tasarım her yaştan çocuk bireylerin içinde özgürce dolaşabildiği cümbüşlü bir etkinlik alanı üzerine kurgulanmıştır.

YAPI...

Bornova Çocuk Merkezi, kent ölçeğindeki simgesel yalın görünümüne zıt olarak davetkâr eşiğin gerisinde oluşturduğu cümbüşlü etkileşim alanı ile çocuklar için özgürce dolaşabilecekleri ve deneyimleyebilecekleri bir dünya vadetmektedir. Etkileşim ve deneyim alanlarını sadece kapalı alanlar olmaktan çıkarıp açık hava etkinlik alanı ile bütünleştirmektedir.

Yapıya yaya yaklaşımı batı cephesinden bir yarık ile sağlanmaktadır. Oluşturulan tanımlı boşluk yapıyı saran sergi duvarları ve iklimsel verilere uygun olarak şekillenen saçak ile çevrelenmiştir. Açık hava etkileşim alanı, öğrenmeyi motive eden, özgüveni arttıran sergi, konser, sinema, tarım, oyun gibi etkinliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Peyzaj tasarımında bölgede yetişebilen anlamsal özelliği olan Tamarix, Laurusnobilis, Cercissiliquastrum ağaçları seçilmiştir.

Atölyeler, kafeterya, satış birimleri ve çok amaçlı salon bahçe ile doğrudan ilişkili olarak zemin katta kurgulanmıştır. Bu mekanlar esnek kullanıma olanak sağlamaktadır. Açılabilen cam cepheler mekanlar ve bahçe arasındaki keskin sınırı ortadan kaldırmakta ve bütünleştirmektedir.

Sergi holü simgesel bir amfi ile bahçe kotuna bağlanmaktadır. Sergi holü farklı ve sürekli değişen ve gelişen sergileme biçimlerine uygun olarak esnek bırakılmıştır. Zemin altında çözümlenen sergi holü ışık bacaları ile doğal aydınlatmaya imkan sağlamaktadır.

Okuma salonu ve ofisler birinci katta çözümlenmiştir. Okuma salonu önündeki teras ile daha sakin bir konumda bulunurken bahçe ile görsel bir ilişki kurmaktadır. Bahçeden bağlanan merdiven ile okuma salonuna bağımsız bir ulaşım sağlanmaktadır. Bu bağlamda atölyeler, çok amaçlı salon, kafeterya gibi tüm mekanlar bağımsız bir girişe sahip olmaktadır.

Açık alanda düzenlenmesi beklenen simülasyon mekanları kütle kurgusu içinde değerlendirilmiştir.

Bornova Çocuk Dünyası, yüksekliği mütevazi kimliği ile ön plana çıkmakta olup, etkileşimin en üst düzeyde yaşandığı, çocukların fikren ve bedenen özgürce dolaşabildiği ve sahiplenebildiği sosyal bir alan olarak tasarlanmıştır. Çocuğun toplumdaki yerini yücelten anlayışın somut mekânsal kurgusu tasarımın omurgasını oluşturmaktadır.

Details
Project Location: Bornova, İzmir
Project Type: Social Facility
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Consultant: Güven Özer, Ahmet Akçakaya, Ramazan Zeytün, Evrim Karaman

Pin It
Architects

Orkun Özüer

Kerem Çınar

Görkem Rabia Kanat