Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çatalhöyük Müzesi

Çatalhöyük, 9400 yıl öncesine dayanan geçmişiyle Neolitik'i, Kalkolitik'i yaşamış bir yerleşme.

1960'ların başında Prof.Dr. Mellart'ca bulundu. Kentsel yaşam burada çiçeklenmiş, çevresini etkilemiş, batıya da buradan yayılmış. Kazı başkanı Prof.Dr.Ian Hodder, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'ne başvurmuş. Bir kerpiç yapıyı kime tasarlatabileceğini sormuş. Prof. Dr. Günhan Danışman beni söylemiş... Çatalhöyük'de buluştuk Prof. Dr.Ian Hodder'le... Birlikte yapı izlencesini saptadık. Çatalhöyük'ün katmanları gibi 90cm. kot ayrımıyla düzenlenen sergileme alanları rampalarla birbirine bağlanacak biçimde taasrladım. En sonunda çatıya da rampa ile çıkılabiliyor. Gene Çatalhöyük'de olduğu gibi çatılarda kullanıyor. Buralarda üretim yapılıyor.

Künye
Proje Yeri: Çumra, Konya
Proje Tipi: Müze
İşveren: Ian Hodder

Pin It
Mimar

Cengiz Bektaş