Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Çeşme Yamaç Evler

Çeşme Yamaç Evleri, Çeşme sınırları içinde, eğimin yer yer %25''lere vardığı tepe yamacında konumlanmakta. Kent merkezinden 70 km. uzakta bulunan arsalar, kuzeybatı cephesinden deniz, batı cephesinden ise kıyı arkasında yükselen yamaç manzarasına sahip.

Manzara ve eğim, yaşama hacimleri ve yatak odalarını barındıran mekânları batı yönünde konumlandırmayı zorunlu kılmış. İklim bakımından dezavantaj yaratan bu durum geniş saçakların ve güneş kırıcıların kullanımı ile dengelenmiş. Bu elemanlar ayrıca evlerin net ve kolay algılanabilen kütlelerini güçlendiren birer unsur. Manzara ve yolun eğime ters olarak batı tarafında yer alması evlerin iç çözümlerini zorlasa da geniş bir giriş holü ile servisler yapıların arka kısımlarına alınmış bu zorluk aşılmaya çalışılmış. Yapıların kat terasları manzaranın bulunduğu kuzey kısımlarda yer almış güneyde yer alan yükseltilmiş salon kütlelerin gün içinde bu terasları gölgede bırakarak teras yaşamına avantaj sağlanması hedeflenmiş.

Güneyde salon ve mutfakla ilişkili havuzlar, komşu ev ile olan ilişkisinde gün içinde çok kullanılmayan yatak odaları tarafına konmuş böylece kısmen mahremiyet sağlanmış.

Yapı iç çözümlerinde kademeli kot antre ve salonu birbirinden ayırmak için kullanılmış böylece hem giriş mekanı zenginleştirilmiş hem de yaşama mekanı ile evin girişi arasındaki bağ kopartılmamış.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu, Tek Ev / Villa
İşveren: Yazıt İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 1600m²
Toplam İnşaat Alanı: 700m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Serdar Uslubaş

Merih Feza Yıldırım
Yardımcı Mimar(lar)
Gülten Nur Arslan