Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Cezayir Bouchaoui Askeri Hastane

Cezayir'de 80,000 m² Askeri Hastane Kompleksi ve Otel projesi Ortak Mimarlar tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Bir hastane yapısının başarısı, projelendirme sürecinin en başından sonuna kadar yatırımcılar, doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri, danışmanlar, mimarlar ve diğer teknik disiplinlerin uyumlu şekilde çalışmasına bağlıdır.

Medikal planlama aşamasında, departmanların bir araya gelirken yatay ve düşey ilişkileri, steril ve steril olmayan mekanların ilişkileri, yatan ve ayakta tedavi görecek hastaların ilişkileri gibi bir çok kriter doğru olarak tanımlanmalıdır. Bu karmaşık ilişkiler, konuya matematiksel ve hassas olarak yaklaşılmasını zorunlu tutar. Bunun yanında tasarım, malzeme ve renk seçimi kararları hastane yapısının kullanıcıları üzerinde ki psikolojik etkisini de belirler. Hastane kullanıcılarının sadece hastalar olmadığı, kontrole gelen sağlıklı insanlar, hasta ziyaretine gelen hasta yakınlarının da olduğu bu süreçte göz ardı edilmemelidir.

Hastane projelendirmesinde ortaya çıkacak ürünü sadece bir yapı olarak değil, kendini yenileyen ve hızlı değişim gösteren, yaşayan bir organizma olarak ele almak gerekir. Projelendirme sürecinin başlangıcında elimizde olan ihtiyaç programının ileride nasıl evrim geçireceğini ön görmek, en başından buna uyum sağlayabilecek bir yapı ortaya çıkarabilmek açısından önemlidir. Bu yaklaşımın doğru uygulanması, ileride ortaya çıkabilecek ilave masrafları azaltacak ve çoğu durumda yenilenen ihtiyaçlar karşısında çözümsüz kalınmasına mani olacaktır.

Tasarım sürecine başlarken tüm bu parametrelerin doğru tanımlanması ve projeye aktarılması, hastanenin başarılı bir şekilde ortaya çıkması için önemlidir. Bunun yanında bu kararlar hem projelendirme süresini hem de yapı ve işletme maliyetlerini olumlu olarak etkilerler. 

Cezayir’in Bouchaoui bölgesinde projelendirdiğimiz 120 yataklı Askeri Hastane projesi toplam 83.000m² inşaat alanına sahiptir ve bünyesinde hastane yapısının yanında otel ve sağlık personeli için farklı konfor sınıflarında lojmanlar da barındırmaktadır.

Hastane yapısı modern, teknolojik ve çağdaş görünümlü bir yapı olarak tasarlanmıştır. İçerdiği yüksek teknolojiyi dışarı yansıtacak bir cephe karakteri hedeflenmiştir. Yapının kuzey cephesinde alüminyum giydirme cephe kullanılmıştır. Giydirme cephe bünyesinde sağırlık gerektiren bölmelerde (duvar- cephe birleşimleri gibi) alüminyum kompozit paneller tercih edilmiştir. Yapıda ayrıca düşey çekirdeklerin olduğu alanlar yapı kimliğini güçlendirmesi amacıyla doğal taş kaplanmıştır. Yapının poliklinik alanlarının cephesi ise hafif seramik paneller ile kaplanmıştır. Yapı cephelerinin güneşe göre farklı yönelimleri sonucunda cephe karakteri farklılaştırılmıştır. Kuzeyde yer alan cepheler doğrudan güneş ışığına maruz kalmadıkları için gölgelik ile kaplanması önerilmemiştir. Güneyde yer alan cephelerde ise perfore metal paneller ve yatay gölgelik elemanları yardımıyla hasta odalarının güneşten korunması amaçlanmıştır.

Tıbbi personel ve hastane personel yataklı tesisi yapılarında cephe kaplama malzemesi olarak hafif seramik paneller optimize edilerek kullanılmıştır. Bu yapıların dolaşım alanlarının cephesinde ağırlıklı olarak U profil ve cam kullanılmıştır.

Vaziyet planı yerleşiminde, hastanenin klinik ve acil girişleri anayoldan ayrı girişler olarak planlanmıştır. Yapının servis girişi anayoldan, acil servis girişi ile aynı doğrultuda sağlanmaktadır. Hem acil hem ana girişlerde geniş saçaklar ile korunan araç indirme alanları düzenlenmiştir. Başkanlık girişi, diğer girişlerden ayrı olarak güney cephesinde çözülmüştür. Zemin katta yer alan ve hasta yakınlarına hizmet etmesi planlanan mağazalar açık otopark alanıyla ilişkili şekilde dışarıdan çalışacak şekilde yerleştirilmiştir.

Hastane personel lojmanları ise, acil servisin olduğu yönde, personel ve servis girişleri ile bağlantılı olacak şekilde arsanın güney ucunda konumlandırılmıştır. Bu yapının hemen yanında bodrum katlardaki teknik ve servis alanlarına bağlanan servis rampaları yer alır. Medikal gaz tankı ve dolum tesisi, yapının batı tarafında yangın güvenliği açısından uygun olacak şekilde yapı dışında ve açık otoparktan servis alacağı düşünülerek planlanmıştır.

Olası elektrik kesintilerinde yapıyı besleyecek olan jeneratörler, bakım, yakıt ikmali kolaylığı ve cihaz gürültüsünün yapı dışında kalması amacıyla arsanın güneyinde bağımsız olarak düşünülmüştür. İç mekan iklimlendirmesi için gereken çok sayıda mekanik cihaz, bakım ve iç mekanlara dağıtım kolaylığı amacıyla çatıya yerleştirilmişlerdir.

Hastane Departman Yerleşimi

Hasta yakınları ile doğrudan ilişkili olan idari alanlar ve muhasebe birimleri zemin katta, bekleme ve danışma alanları ile doğrudan bağlantılı olacak şekilde düzenlenmiştir. Tüm klinik alanlar zemin katta kurgulanmıştır. Acil servis ise yapının zemin kat doğu kanadında kendine özel girişiyle çözülmüştür.

Ana cerrahi ünite, diyaliz birimi, fizik tedavi, sterilizasyon-eczane, laboratuvarlar ve morg 1.bodrum katta planlanmıştır. Havalandırma cihazları yapının genelinden bağımsız düşünülmesi gereken ameliyathane için bu katta ayrıca bir mekanik oda oluşturulmuştur. Ana servis bağlantısı için 1.bodrum kata ulaşan ayrı bir servis rampası bulunmaktadır. Ayrıca 1.bodrum katta 168 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Kapalı otopark alanından 2 adet asansör ile lobi-zemin kata ulaşılabilir.

2.bodrum katta tıbbi tanı-görüntüleme ve nükleer tıp birimleri bulunmaktadır. Bu birimler yapının geri kalanından fiziksel yalıtım gerektirdiğinden ve ağır cihazlar içerdiğinden dolayı 2.bodrum katta yer alması tercih edilmiştir. Bu birimlerden bağımsız olarak sürekli eğitim merkezi, hastane mutfağı, atölyeler, IT, çamaşırhane, servis birimleri ve yapının geneli için gerekli olan mekanik, elektrik odalar bu katta planlanmıştır. Tüm servis ve teknik alanlar servis asansörleri ile gerekli şekilde ilişkilendirilmiştir.

Yapının 1. katında 24 yataklı dahiliye servisi, 8 yataklı kardiyoloji, 8 yataklı diyabetoloji servisi yer almaktadır. 2. hastane katında ise 16 yataklı yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı hematoloji-onkoloji servisi, yine 8 yataklı kulak-burun-boğaz servisi ve 8 yataklı göz hastalıkları servisi bulunmaktadır. 8 yataklı kadın hastalıkları ve doğum servisi, 12 yataklı genel cerrahi servisi ve 12 yataklı ortopedi servisi ise hastane yapısının 3. katında yer almaktadır.

İç Dolaşım Senaryoları

120 yataklı hastane yapısında 6 adet yolcu-sedye asansörü; ayrıca 2 adet başkanlık katına hizmet veren VIP asansör bulunmaktadır. Buna ek olarak blok kesişimlerinde yer alan ve departmanların servis alanlarına doğrudan bağlanabilen servis asansörleri yer almaktadır. Bu servis asansörleri düşeyde hasta katları, helipad, morg ve teknik alanları birbirine bağlayabildiği gibi aynı zamanda yangın asansörü özelliğindedir. Ağır vakaların sevk ve kabulünün yapılacağı düşünülerek, yapının en yüksek noktasında helikopter pisti planlanmıştır. Bu pist ile ameliyathaneler arasında doğrudan ilişki kurulmuştur.

Hastane yapısında 4 adet yangın merdiveni bulunmaktadır ve tüm klinik koridor genişlikleri minimum 2,5 metredir.

Hastane bloğunun haricinde arsanın kuzey kısmı iki ana bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerin birinde, yüksek rütbeli sağlık personeli için 20 adet lüks villa bulunmakta, diğer bölümde ise tıbbi personele ait iki adet konut bloğu bulunmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Cezayir, Bouchaoui
Proje Tipi: Hastane / Poliklinik, Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Sağlık, Konaklama
İşveren: Yamata
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2015

Pin It
Mimarlık Ofisi