Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Elysium Park

Proje alanı; Samsun’un gelişen yerleşim alanı Atakum ilçesindedir.

Yapı alanı, çevresi göz önünde bulundurularak bina yerleşimi, yapılarla ilişkisi doğrultusunda tasarlanmış. Yapı arazisinin topoğrafyası dikkate alınarak, kütle eğimin üst noktalarına çekilmiş ve tek bina olarak belirlenmiş. İklim koşulları ve deniz etkisi düşünülmüş olup, yönlenmesi bu doğrultuda kararlaştırılmış.

Bu kurgu, sürdürülebilirlik bağlamında, yapıya insan yaşamına uygun bir konfor sağlamakta. İmar verilerinin sıradan kararlarını sorgulayan ve yeniden yorumlayan yapı, kendine özgü bir kimlik oluşturmuş.

Plan tipolojisi, kendini dışa vurur bir şekilde yapı kabuğunu oluşturmuş. Böylelikle iç mekânlar balkonlarla birlikte dış mekânlarla bütünleşmiş. Bu ayrıntının kütleye bir ruh, bir derinlik etkisi vermesi hedeflenmiş.

Bahçe peyzajı ile çocuk oyun alanları, spor alanları ve diğer sosyal alanlar arazi içerisinde katmanlara yayılmış olarak tasarlanmış.

İmar koşulları dikkate alınarak, iklim koşulları, fiziksel çevre, tasarım potansiyelini yaşayanlara net bir şekilde aktarılması amaçlanmış. Bu nedenle sade bir dili olan tavır oluşturmak ve mevcut çevreden, komşu yapılaşmadan farklılaşmak ana kriterler olmuş. Alışılagelmiş plan tiplemelerine karşı, yeni parametrelerle; karmaşık ve mimari tasarım sürecinin estetik monoton kararlarından uzak bir yapılaşma niteliği gözetilmiş.

Künye
Proje Yeri: Samsun
Proje Tipi: Apartman
Proje Tipi Grubu: Konut
İşveren: Vio Construction
Ana Yüklenici: Vio Construction
İç Mekan Projesi: Hasan Akkuş Design Office
Uygulama Projesi: Başak Mimarlık
Statik Projesi: Seçkin Yön
Mekanik Projesi: Mehmet Mutlu
Şantiye Yöneticisi: Musa Birinci
Proje Başlangıç Yılı: 2017
Proje Bitiş Yılı: 2017
İnşaat Başlangıç Yılı: 2017
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Arsa Alanı: 6,001 m²
Toplam İnşaat Alanı: 19,570 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Cengiz Şentürk

Ceren Şentürk

Betül Eroğlu

Büşra Karatay

Hakan Düzen
Yardımcı Mimar(lar)
Yağmur Şentürk