Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Hatay Samandağ Toplu Konut Projesi

Yalın Mimarlık 2012 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesinde ürettiği projeyi şöyle anlatıyor:

Samandağ Hatay'ın güneyinde yer alan, Akdeniz'e sahili olan bir yerleşimdir. Yeleşim özünde tarıma dayalı bir kültürün inşa ediş refleksleri ile bugüne kadar şekillenmiştir. Bu biçimlenme aslında neredeyse kendiliğinden gelişmiş bir kentsel doku eşliğinde oluşur. Caddeler, sokaklar, yollar, tarım alanları, bahçeler ve denize yakın ama denizden kopuk bir yerleşim. Bu tür gerçek bir kent dokusu üretemeyen, kendi ölçeği ile barışık yerleşimler kuramayan kent parçalarına aslında Türkiye'nin birçok yerinde rastlamak mümkündür. Kendi ölçeğini ve dokusunu kurabilmek ve kendine özgü bir yerleşim olabilmek, bir miktar kentlilikle, yeri-toprağı benimsemekle ve en önemlisi doğru ve toplum dokusuna uygun planlama kararları ile mümkün olabilir. Bu çerçevede sürdürülebilir bir sisteme dönüşebilmesi için yıllar sürecek kararlı bir sürece ihtiyaç duyulacaktır.

'Bu süreç boyunca takip edilecek yol nasıl bir yol olmalıdır?' sorusu , belki konusu sadece sosyal konut projesi olan böyle bir tasarıma yüklenecek ağır bir yük olabilir. Ancak elbette parçadan bütüne ulaşabilmek adına anlamlı bir adım olması bir başlangıç tarif etmesi de mümkündür. Bu doğrultuda yeni tasarlanan sosyal konut projesi, Yerle ilişki çerçevesinde iklimsel ve sosyal konuları kendine en önemli referans olarak almalıdır. Sosyal konut ve hatta sosyal kent, bırakın Hatay ölçeğini Türkiye ölçeğinde dahi gerçek anlamda henüz tartışılmayan bir konudur. Büyük şehirlerde üretilen devasa konut kompleksleri kentle bağı tamamen koparılmış, tamamen kazanç ve satış odaklı , belirli sosyal sınıflara hitap eden afili yapıları tarif etmektedir.

Devlet eliyle üretilen konutlar dahi mahalle ölçeğini ve sosyal unsurları hiçe sayarak konut üretimini sadece çokluk ve nicelik penceresinden bakmaya devam etmektedir. Oysa Türkiye dünya ölçeğinde her ne kadar küçük bir coğrafya olarak görünse de kendi içinde farklı ve çeşitli unsurlar, kültürler içerir. Ancak konut gibi en çok imal edilen yapı türlerinin bu anlamda bu çeşitliliği yansıttığını ülkemiz adına söyleyemeyiz. Tasarım tespit edilen tüm bu problemlere saf ve doğrudan bir cevap vermeye çalışmaktadır. Sade, kolay uygulanabilir, yeteri kadar mahremiyet sağlayan, iklimsel ve coğrafi etkileri kendine referans alan, sosyal dokunun kullanım alışkanlıklarını sürdüren ve gelişecek kent dokusu içinde bir başlangıç olabilecek nitelikte bir yapı üretmek ana hedeftir.

Tasarımın kentsel ölçekteki en temel kararı bir çevreleyen blok ( perimeter blok) oluşturmaktır. Bu strateji aslında iyi şekillenmeyen ve şekillenmesi de uzun bir süre daha devam edecek kentsel dokuyu yönlendirmek ve şekillenme sürecinde bir referans olmak amacıyla kullanılmıştır. Böyle bir tasarımda izlenecek en kötü yol , birbirinden bağımsız bloklar kurarak ayrık nizam alışılmış bir yerleşim oluşturmaktır. Bu tür bir yerleşim kentsel boşluğu tanımlayamayacağı için uzun sürecek doku oluşumu sürecinde ne gerçek bir kentsel mekan kurabilecektir, ne de bloklar tarafından iyi tanımlanmış kısmen kendine özel bir iç mekan...

Bu çevreleyen blok hiçbir şekilde izole ve girilmez bir mekan tanımlamaz. Blok altlarından ve mesnet noktalarında açılan boşluklardan iç avluya giriş her zaman mümkündür. Bu giriş çıkışlar kent içine bir yerden bir yere ulaşmak amacıyla kestirme geçiş kullanımları şeklinde olabileceği gibi, iç avluda yer alan yeşil alan kullanımına da hitap edecektir. Ayrıca blok mesnet noktalarında yer alan çok amaçlı salon ve bakkal gibi mekanlar iç avlunun yaşayan, kentliler tarafından kullanılan bir mekan olmasına yardımcı olacaktır.

Bu şekliyle sosyal konut yerleşimi kendi içinde avlusu olan serbest ve kontrollü geçiş olasılıklarını tasarlamış bir kentsel blok olarak algılanabilir.

Konut tipolojileri 8 katlı bloklarda yer alan değişik kurgularda 2+1 ve 3+1 konutlardan ve bu blokları bir zincir şeklinde birbirine bağlayan iç avlulu ve bahçeli 3+1 konutlardan oluşmaktadır. Avlulu konutlar Antakya'nın tarihi dokusunda yer alan hayatlı (havuşlu) konutlar baz alınarak , yerel bir tipolojinin günümüze adaptasyonu şeklinde tasarlanmıştır.

İç avluda yer alan çocuk oyun alanları ve oturma alanları kamusal kullanıma açık olarak tasarlanmıştır. Ayrıca avlulu ve blok konutlarının bahçe katları bireysel bahçe kullanımını mümkün kılacak şekilde peyzajla şekillendirilmiştir.

İç avluda tasarlanan peyzaj Samandağ bölgesinin karakteristiğini yansıtacak şekilde kurgulanmıştır. Turunç ağaçları, zeytin ağaçları ve çam ağaçlarından oluşan peyzaj, yine az bakım gerektiren yer örtücü bitkilerle desteklenmiştir.

Künye
Proje Yeri: Samandağ, Hatay
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
İşveren: Samandağ Belediyesi
Aydınlatma Projesi: Öneren Proje ve Mühendislik
Statik Projesi: Fonksiyon Mühendislik
Mekanik Projesi: Moskay Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Proje Bitiş Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2013
Toplam İnşaat Alanı: 8.143 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ömer Selçuk Baz

Okan Bal

Ozan Elter

Ege Battal

Melek Kılınç

Ece Özdür