Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Dursunlu OtelDursunlu Belediyesi Antakya'ya bağlı ufak ölçekli bir belediyedir. Bölge kent ile kasaba arasında kendine has bir ölçeğe sahiptir.
Dursunlu'da yapılması planlanan Butik Otel Dursunlu- Antakya yoluna hakim bir tepede planlanmaktadır. Tepe ön tarafında uçsuz bucaksız ovaya, arka tarafında masif ve heybetli bir dağa yaslanır. Ova ve dağ arasında kalan bu tepe, bitki örtüsü ve coğrafi özellikleri ile kendine has özel bir karaktere sahiptir. Tasarım tepede olma durumunu, ovaya bakmayı ve dağa yaslanmayı, manzaraya açılmayı ve kapanmayı, dolu olmayı ve şeffaf olmayı.... Tüm bu halleri coğrafyanın ve topografyanın kendine has halleri gibi kendine özel bir şekilde yorumlamakta ve yapısallaştırmaktadır.
Taş duvar geride, dağa doğru yükselir, yapı bu taş duvara yaslanır. Yapay bir dağ gibi, ya da çok önce inşa edilmiş bu duvar aslında tasarımın ayrılmaz bir parçasıdır. Duvar sanki hep oradadır.. Otel restoran ve kalan işlevler ona sonradan yaslanır ve onunla var olurlar...
Yapı kompleksinin iki aşamada yapılması hedeflenmektedir. İlk aşamada servis alanları ve restoran, ikinci aşamada otel, lobi ve destek işlevleri. Tasarım ilk aşamada tepeden çıkan basit bir taş prizma olarak şekillenir. Taş duvarda onunla birlikte belirli bir yüksekliğe kadar inşa edilir. İkinci aşamada otel yapısı taş yapının üzerine oturur ve taş duvar yükselerek nihai şeklini alır.
Taş bir duvar, taş bir baza ve onların üzerinde yükselen basit bir otel yapısından ibarettir tasarım... Yapı görünmekle görünmemek arasında bir yerde var olurken var olduğu coğrafyanın özelliklerine uyan bir tavır sergiler. Çok sonraları belki Dursunlu artık başka bir yer olduğunda da orada yaşayan insanlara orasının bir zamanlar nasıl olduğuna dair ipuçları verebilir.

Künye
Proje Yeri: Hatay
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Bitiş Yılı: 2012, 31.512 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Ömer Selçuk Baz

Lebriz Atan Karaatlı

Ece Özdür