Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Swissôtel Grand Efes, İzmir

Has Mimarlık'ın tasarladığı Swissôtel Grand Efes olarak yenilenen otelde, standart, suit ve kral dairesi olmak üzere üç farklı özelliğe sahip toplam 406 oda, Kongre Merkezi ve spa ile de destekleniyor.

1950'lerde Uluslararası Üslup'un güzel örneklerinden biri olarak tasarlanan Büyük Efes Oteli'nin yenileme projeleri çok sayıda uzmanın katkısı ile çokuluslu ekipler tarafından elektronik iletişim olanakları da kullanılarak, katılımcı ve verimli bir ortamda hazırlandı.

İzmir'in Efes'i

Yeni mimari projeler hazırlanırken en çok Büyük Efes'in İzmir için taşıdığı anlam ve önem üzerinde duruldu. Bilindiği gibi, İzmir'in çok önemli bir noktasında yer alan otel, İzmir'in çok benimsenmiş mimari simgelerden biri, belki de en önemlisiydi.

Proje hazırlanırken en çok Efes Oteli'nin İzmir için taşıdığı simgesel anlam üzerinde duruldu. Vaziyet planına kent ölçeğinde yaklaşıldığında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli ile Efes Oteli ana bloğunun aynı eksen üzerinde olduğu saptandı.Otelin girişinde yapılan değişiklik sayesinde, giriş holü hem denizle hem de arkadaki bahçeyle görsel bağlantı sağlayacak şekilde saydamlaştırıldı. Böylece, meydan ve Cumhuriyet Anıtı'yla otelin ön ve arka bahçesi görsel olarak bağlanmış oldu.

"Toprak Rengi" Duvar

Cumhuriyet Meydanı tarafından başlayıp, yapının içinden geçerek arka bahçeye uzanan toprak rengi bir duvar, otelin yeni tasarımının simgesi olarak benimsendi. İki kat yüksekliğindeki bu taş duvarla ön bahçe ve iç bahçe arasındaki süreklilik ve bağlantı vurgulandı. Duvarda kullanılan renk, geometrik hatlar ve doluluk-boşluklar, kompleksin özgün modernist geometrisine çağdaş bir yanıttır.

Duvarın "toprak rengi," topraktan çıkıp yükselişi simgeleme amacına yöneliktir.

"Toprak rengi duvar," binanın ortak alanlarını bütünleştiren, aynı zamanda, otel özel yaşantısıyla, kongre merkezinin dışa dönük yaşantısını da ayıran, hem işlevsel hem de simgesel özelliği olan bir yapı öğesi olarak yerini aldı. Duvar yalnızca bir noktada, ön bahçedeki asırlık ağacın korunması uğruna kesintiye uğrar ve böylece doğaya saygısını gösterir.

Giriş Holü ve Lobi

Yine deniz ve iç bahçe bağlantısını güçlendirmek amacıyla, sürekliliği vurgulayacak şekilde, ön bahçede hareketli su öğeleri kullanıldı. Giriş holü ve devamında da yerde kullanılan taşlarla, iç bahçeye kadar uzanan bir süreklilik sağlandı.

Deniz ve Toprak Renklerinin Cepheye Yansıması

Özel ve ortak alanların birbirinden ayrılması için (örneğin lobi ve restoranlar ile odalar ve suitlerde) karayı ve denizi simgeleyen toprak rengi ve türkuaz kullanıldı. Ortak alanlara doğru giderken görülen bütün duvarlar toprak renginde, özel alanlara giderken görülen duvarlar ise türkuaz olarak tasarlandı. Burada, türkuazın aynı zamanda Türk rengi olmasıyla Türkiye'yi çağrıştıran özelliği de dikkate alındı. Böylece, herhangi bir noktadaki kişi, türkuaz gördüğünde özel alanlara, toprak rengi gördüğünde ise ortak alanlara doğru yönlendiğini algılayabilecekti. Bu renkler balkon duvarlarında da hem "uluslararası üslup"un beyazlığına çağdaş bir yorum eklemek hem de yönlenmeyi vurgulamak amacıyla kullanılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: İzmir
Proje Tipi: Otel / Motel
Proje Tipi Grubu: Konaklama
İşveren: İzmir Büyük Efes Otelcilik ve Turizm AŞ
Ana Yüklenici: Nida İnşaat
Proje Başlangıç Yılı: 2003
Proje Bitiş Yılı: 2003
İnşaat Başlangıç Yılı: 2006
İnşaat Bitiş Yılı: 2008

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Doğan Hasol

Ayşe Hayzuran Hasol

Ayşe Hasol Erktin