Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

İbis Otel, Adana

Adana Seyhan'da bulunan 161 odalı otel.

YPM projeye tasarıma temel sorunsallarını belirleyerek başlar. Bu sorunsalların çözümü için alınacak kararların kesişim kümesi projenin bağlamını oluşturabilir.

Sorunsal 1: Standartlar
İbis otel, çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere dünya genelinde 950'den fazla sayıda yer alan ve her geçen yıl sayısını artıran Accor grubuna bağlı ekonomik iş oteli markası. Konu ekonomi olduğunda en temel belirleyici işletme giderleri. Bu konuyu kontrol altına almak için de personel sayısından, enerji sarfiyatlarına kadar birçok konu standartlara bağlanmış durumda. Fakat bu standartlar oda camlarının boyutları ve konumunu dahi belirleyecek kadar gelişmiş olunca neredeyse tip proje kavramını ortaya çıkartacak yoğunluktalar. Yatırımcının kısa sürede birçok ilde bu tip projelerin yatırımlarını yapacak olması da eş zamanlı olarak aynı otel standartlarında proje yapmamız sonucunu doğuruyor. Bu durumda her bir otel'in kendi içinde bağlamının standartlara uygun olarak nasıl tekrar tekrar tanımlanabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Adana bölgesinde ve proje arsası özelinde bu standartlar nasıl korunarak yorumlanmalı?

Sorunsal 2: Programın Yoğunluğu
Bu bölge için gerekli araştırmalar yapıldığında yaklaşık 160 odalı bir otel yatırımı yapılması kararı alındı. Arsanın mevcut imar hakları ile elde ettiği yapılaşma hakkı ise bu programın üzerinde. Bu durumda Yatırımcının kalan alanı otelin işleyişine ve fonksiyonlarına zarar vermeden nasıl ve ne şekilde değerlendireceği sorusunu ortaya koydu. Otel projelerinde dikkatli çözümlememiz gereken konulardan biri de dolaşım konusudur. Otel müşterisinin, konaklamayan fakat otelin diğer imkânlarından faydalanan misafirlerin, hizmet eden personelin, malzemelerin ve çöp çıkışı gibi bir biri ile ilişkisinin dikkatli kurulması gereken yoğun trafiğe bir de farklı fonksiyonların kullanıcı ve mal giriş çıkış trafikleri eklenmiştir. Bu soruna nasıl yaklaşmalıyız?

Sorunsal 3: Yönlenme
Yönlenme konusunu iklimsel ve yapının ana yola verdiği hâkim cephe bağlamında iki yönüyle ele almalıydık. Özellikle otel markasının önemle üzerinde durduğu konulardan yol cephesi algısı konusunu, ana bulvara kısa kenarı veren bir arsada nasıl çözümlemeliydik.
Mevcut imar kısıtları nedeniyle, istediğimiz sayıda oda sayısına ulaşmak için, 4 cepheye de bakan odalarımız olmak zorunda idi. Adana gibi yaz aylarında güneş kontrolünün çok iyi yapılması gereken bir bölgede özellikle batı ve güney yönlerine hâkim cephelerde bu kontrolleri nasıl yapmalıydık?

Bu sorunsallara cevap arayışımız projenin çıkış noktalarını oluşturdu. Bu çıkış noktaları eşliğinde her projede üzerinde düşündüğümüz bağlam, yenilik, işlevsellik, sürdürülebilirlik, bütünlük kavramlarını ele alarak projemizi oluşturmaya çalıştık.

Yapı Adana Şakir Paşa Havalimanına yaklaşık 4 km uzaklıkta, Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nin kesişim noktasında, Seyhan Belediyesi karşısında yer almaktadır. Ana yola dar cephesini veren parselin diğer doğu ve güney tarafları da yollar ile çevrili iken batı tarafında komşu parsel vardır.

Arsanın çevresinde yoğun ticaret alanları olması sebebiyle zemin katın otel işletmesinden bağımsız bir dükkân olarak değerlendirilmesi talep edilmiştir. Bu sebeple genelde zemin katta düzenlenen lobi gibi ilk karşılama fonsiyonu 1. kata taşınmak zorunda kalmıştır. Bu durumda Otel'e girişte ilk algıyı verecek bir alt lobi aracılığıyla üst katındaki ana lobiye ulaşılmaktadır. Zemin katta alt lobi ve dükkân fonksiyonu dışında yangın alarm odası, servis holleri gibi fonksiyonlar çözülmüştür. 1. katta ana lobi dışında bar, restoran, ana mutfak gibi alanlar ve bu alanların destek birimleri yer almaktadır. 2. Katta toplantı salonları, servis mutfağı gibi genel alanlar ile bu alanlardan tam olarak tecrid edilmiş yatak odaları ve koridoru yer almaktadır. Restoran, toplantı salonu gibi geniş açıklıklarla çözülmesi gereken fonksiyonlar tip kat hizasının dışına çıkartılarak kolon aksları ile bölünmelerinin önüne geçilmiştir.
Yapının 3. ve 8. katları arası oda katlarıdır. Teras çatılı olarak çözümlenen yapının çatı katında klima santralleri yer almaktadır. 3 bodrumlu olarak çözümlenen yapının bodrum katlarında kapalı otopark, personel alanları, çamaşırhane, depolar, sığınak ve teknik alanlar yer almaktadır.

Arsanın üç tarafının yollarla çevrili olması dolaşım konusunda yoğun programı rahatlatmıştır. Dar kenarlı ön cephede otel algısının önüne geçmeyecek şekilde dükkâna da cephe/vitrin kullanımı imkânı tanınmış; buna karşın yan yol cephesi ise dükkânın ana işleyiş alanını oluşturmuştur. Güneydeki arka yol ise otelin servis girişi ve çöp çıkışı için kullanılmıştır.

Cephe tasarımında iklimin etkisi göz önüne alınarak gölge alanların oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Bunun için mekanik montaj ile uygulanan cephe kaplama malzemesinin konstrüksiyon derinliği artırılmış, duvar içine takılan pencereler ile cephe bitişi arasında derinliğin fazla olması sağlanmıştır. Buna karşın içerideki aydınlık düzeyinin artırılması adına pencerenin alt yüzeyinde ve 1 yan yüzeyinde (ışığın direkt gelmediği kuzey ya da doğu yönüne bakan tarafta ) cephe paneli 45 derece açılı olarak yerleştirilmiştir. Bu aynı zamanda geniş denizlik alanının olmamasına ve temizlik yapılacak yüzeylerin azalmasına yol açmıştır ki işletme giderleri açısından önemlidir. Cephede porselen karolar, doğal ahşap kaplamalı paneller, alüminyum doğrama ve pergolalar kullanılmıştır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Seyhan, Adana
Proje Tipi: Otel / Motel
İşveren: Akfen GYO
Peyzaj Mimarlığı: Altuğ Gönencen, Erkan Erdoğan
Statik Projesi: YPT, Gökhan Tunç, Ali Ruzi Özuygur
Mekanik Projesi: YPT, Gökhan Bulut
Elektrik Projesi: YPT, Dilek Akmeşe
Akustik Danışmanı: Duyal Karagözoğlu
Yangın Güvenlik Danışmanı: Abdurrahman Kılıç, Kazım Beceren
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2011
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 2.213 m²
Toplam İnşaat Alanı: 9.050 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

R. Güneş Gökçek