Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Semt Camisi

Cami alanı, 30.200 metrekarelik kent parkı düzenlemesini neredeyse 2'ye böler bir noktada konumlanmakta. Yoldan yaklaşık 6 m daha aşağıda düz bir topoğrafyaya yerleşen, semt ölçeğinde bir cami planlaması istenmiş.

Bu bağlam içinde yapı yoldan ve düşük kottaki park alanından algısı ve kullanımı düşünülerek 2 katman halinde düşünülmüştür. Alt salon ve üst salon olarak nitelenecek 2 salon birbiriyle eşdeğer niteliktedir. Daha küçük olan üst salon ana salon olarak devamlı kullanılacaktır. Böylece vakit namazlarında daha az sayıda olan kullanıcıların ana salonu kullanabilmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmıştır. Cuma ve bayram namazı gibi kullanımın yoğun olduğu zamanlarda da aynı nitelikteki alt salonun ve uygun hava şartlarında dış avlunun kullanılabilmesi sağlanmıştır.

Alt ve üst salonlar dairesel planlı çözülerek, semt aksları ile kıble yönündeki açı farkının önüne geçilmiştir. Üst salon, kubbenin parçalanarak katlanmış plak şeklinde çalışacak bir forma getirilmesi ile oluşturulmuştur. Gün ışığı kabuklar arasında açılan camlardan en-direkt olarak içeriye alınmış, böylece içerde gölgelerin oluşmamasına gayret edilmiştir.

Tek minareli olarak çözümlenen yapıda, ana kütleden kıble yönü algısının belirli olmaması sebebiyle, şerefenin kıble yönünü daha belirgin işaretlediği asimetrik bir tasarım tercih edilmiştir.

Yapıda kullanılan ana malzemeler, titanyum alaşımlı kenet ve mimari betondur.

Künye
Proje Yeri: Çankırı
Proje Tipi: Cami / Mescit
İşveren: Çankırı Belediyesi
İç Mekan Projesi: YPM
Proje Yöneticisi: Bengü Yener
Statik Projesi: YPT
Mekanik Projesi: YPT
Elektrik Projesi: YPT
Proje Başlangıç Yılı: 2012
İnşaat Başlangıç Yılı: 2012
Arsa Alanı: 2.500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 1.800 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

R. Güneş Gökçek

Bengü Yener

Bora Yıldırım

Esra Duman

Ömer Akmil