Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Gökte Yedi Tepe

Fikir projesi aşamasında kalan çalışma alışveriş merkezi, ofis, rezidans ve bu alanlara hizmet eden sosyal alanlardan oluşan yoğun bir yapılaşmaya sahip.

Böylesine yoğun bir yapılaşmada yeşil alanı kentsel kullanıma kazandırmaya yönelik bir yaklaşım ele alındı. Bunun için proje alanı genelinde 3 farklı yeşil alan tipi belirlendi.

1- Rekreasyon Vadisi: Rekreasyon vadisi arsayı alt ve üst bölüm olarak 2'ye ayıran yüksek eğimli bir alan. Arsanın üst kotunu konut alanlarına, alt kotunu ise avm, sinema, tiyatro, kongre gibi kültür ve ticaret alanlarına ayırmakta. Eğimli yapısı sayesinde içinde treking alanları, dumansız oturma/piknik üniteleri ve seyir terasları ile donatılmış, yeşil'in bir bütün olarak kesintisiz devam ettiği 103.675 m2 bir alan olarak ele alınmış.

2- Kent Park: Ticaret ve kültür alanlarına üstünü örten, kesintisiz planlanan 61.800m2 büyüklüğünde, ticaret alanlarını'da besleyen tek kotta oluşturulmuş yeşil çatı alanı. Ticaret ve kültüre ayrılan alanların tamamını saklaması sayesinde yoğun Kaks değerini yumuşatan yapılaşmanın yaklaşık %40'lık bir inşaat alanını gizleyen ve kentliye park olarak armağan eden İstanbul'un en büyük ve kesintisiz yapay kentsel alanlarından biri olarak ele alınmış.

3- Konut Adaları İçi Yeşil Alanları: Konut alanları mülkiyet durumlarına göre ayrıştırılmış ve içlerinde kendi yoğunluklarına yetecek ölçüde çocuk oyun alanları, aletli spor alanları ve açık spor sahaları ile özel yeşil alanların yer alması öngörülmüştür. Her bir konut adası yeşil alanlarının bir temaya göre planlanması böylece aidiyet duygusunun artırılması hedeflenmiş.

Yeşil alanlara daha çok yer ayırmaya imkân tanıyacak şekilde düşey büyüme hedeflenmiş ve ikisi ofis bloğu olmak üzere 7 yüksek blok tasarlanmış. Rezidans yerleşimlerinde 4-9 kat arasında değişen yüksekliklerde konut bloklar ile içe dönük avlular oluşturulmuş her bir avlu da rezidans işlevine sahip kule ile sonlandırılmış.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: Alışveriş Merkezi, Ofis, Apartman
Proje Başlangıç Yılı: 2012
Arsa Alanı: 631.280 m²
Toplam İnşaat Alanı: 716.768 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

R. Güneş Gökçek

Bengü Yener

Esra Duman