İlgili Projeler

İstanbul’da Bir İlköğretim Okulu

İstanbul’da uygulanacak olan eğitim yapısı 24 derslik / 576 öğrenci kapasiteli ilköğretim ve 3 derslik / 72 öğrenci kapasiteli anaokullarını içermektedir.

4215 metrekare alanlı, eğimli bir arsada yer alacak olan, 10,439 metrekare inşaat alanlı kompleks, arsanın ortasında yaratılan üzeri kısmen örtülü bir oyun ve tören alanı ile bu alanı batı, kuzey ve doğu yönlerinde sınırlandıran, birbiri ile ilişkili kollardan oluşmaktadır. Bu kolların her biri farklı form ve boyutta olup, farklı işlevleri barındırmaktadır. Arsayı iki taraftan çevreleyen trafik yolları ve bir taraftan sınırlandıran bir konut sitesinin bulundukları yönlere bakan ancak içteki oyun alanına dönük olarak tasarlanan yapı, ortada çevrenin gürültüsünden yalıtılmış bir oyun alanı ile bütünleşmekte, arsanın güneyinde bulunan mevcut park ile de görsel bağlantı kurmaktadır.

Arsa eğiminin vermiş olduğu avantajdan yararlanarak, ana giriş kuzeydoğu köşeden verilirken, ana ve ilköğretim okullarına öğrenci girişi bir alt kattan ve doğu yönünde bulunan, daha az işlek yol üzerinden sağlanabilmektedir. Eğimin sağladığı bir diğer avantaj da, eğitim yapısı içinde yer alacak olan ana okulu ve ilköğretim okulu bölümleri arasında kot farklarından yararlanarak tam bir ayırımın sağlanabilmesi, gerektiğinde ilişki imkanının oluşturulabilmesidir. Ortadaki oyun ve tören alanının altındaki iki katta, güneye bakacak şekilde anaokulu konumlanmakta, anaokulu öğrencilerinin güney ve batıdaki bahçeyi daha büyük öğrencilerle karışmadan kullanabilmeleri ön görülmektedir. Anaokulu plan kurgusu, içeri çekilmiş bir oyun bahçesi ve bu bahçeye bakan mekanlar arasında kurulan ilişkiler üzerine temellenmiştir. Anaokulu öğrencileri ortadaki oyun alanına, deforme edilmiş bir dikdörtgenler prizması formuna sahip olan, cam gözlem ve oyun kulesi içindeki merdivenlerle ulaşabilmektedirler. Orta oyun-tören alanının altındaki kotta ayrıca çok amaçlı salon olarak da kullanılabilecek olan kapalı spor salonu, yemek salonları, kantin, yüzme havuzu, laboratuarlar, sanat, müzik ve dans derslikleri yer almaktadır.

Ana giriş iki kat yüksekliğinde hacme sahip bir fuayeye bağlanmakta, bu fuayeden ana yola bakan ve konferans salonu, yönetim ve kitaplık koluna, doğu yönüne bakan derslikler koluna, batı yönde bulunan küçük sınıflara ait olan derslikler, bazı özel derslikler ve yönetim birimlerini içeren diğer kola geçilebilmektedir. Betonarme ve çelik karma sistem olarak ele alınmış olan taşıyıcı sistem, ekonomik olabilmesi ve uygulama hızını arttırabilmek amacıyla standart boyutta, hafif kesitli elemanlardan oluşmaktadır. Orta tören alanının üzeri dairesel kesitli iki adet çelik ayaktan asılarak taşıtılan cam bir örtü ile kısmen kapatılmıştır.

Eğitimde temellerin atılmaya başlandığı bu küçük yaşlarda eğitim ve öğretimin oyunla, çevreyle ve içinde bulunulan mekanla ne derece fazla ilişkili olduğu gözetilerek, yapı kompleksinin kendisi de, farklı kotlarda bahçeleri, gözlem kulesi, gözlemevi ve terasları, oyun odaları, masal köşeleri ile küçük yaş grubu bireyler için ilgi çekici olacak şekilde tasarlandı.

Künye
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tipi: İlkokul
Proje Tipi Grubu: Eğitim
Proje Başlangıç Yılı: 2006
Proje Bitiş Yılı: 2014

Pin It
Mimar

Murat Soygeniş

Cüneyt Timurçin