İlgili Projeler

Kalaba Camii

1944 yılında Ankara’dan Keçiören’e giden asfalt kenarında Kalaba köyünde yüksek kayalar üstünde yerli tüccarlardan merhum Naşit Toygar tarafından bir cami inşası düşünülmüştü.

"Yapı sahibi, bu işe 200 bin lira tahsis ettiğinden binanın mikyası ve inşası ona göre yapılmıştır. Saha kayalık olduğundan temel tesviye betonu üzerine camiin beden duvarı ve minaresi kesme Ankara taşından; minare korkuluğu, son cemaat mahalli parmaklığı, pencere şambranları ve silmeler beyaz leski taşından yapılmıştır. Camiin döşemesi kenarları mermer, ortası ahşap kaplıdır. Duvar lambirisi Kütahya çinisi olup 3 metre yüksekliktedir. Süpürgelik on santim; lambri kornişi beş santim mermerdendir. Minareye caminin dahilinden çıkılmaktadır. Basamakları Ankara taşından olup her basamak beden duvarını teşkil etmek üzere inşa edilmiştir.

Caminin plânı, 12.00X 17.00’dır. Son cemaat mahalli 5.00X 12.00’dır. Kubbe 8 santim kalınlığında çift teçhizattı betonarmedir. Kubbe duvar, üzerinde oturduğu kısımda dafıayı almak üzere betonarmeden kasnak kirişi yapılmıştır. Camiin statik hesabı Yüksek Mühendis Nurettin Evin tarafından yapılmıştır. Kıblesi, Profesör Fatin Hoca tarafından mahallinde tespit edilmiştir. Minareye camiin içinden merdivenle çıkılır. Sert ağaçtan yapılmış balkon kısmı vardır. Cephelerin de, üçer adet olmak üzere on iki adet renkli camlı alçı penceresi vardır. Kubbe, mihrap, minber ve levhadaki yazılar, hattat Halim tarafından yazılmıştır. Caminin ihtisas isteyen mihrap, minber, renkli camlı alçı pencereler, kurşun kaplama, dâhilî kubbe ve alika kısımlarındaki nakış işleri İstanbul’dan bilhassa getirilen tecrübeli Türk işçileri tarafından yapılmıştır.

Yapı sahibi caminin mevlüdünü okuttuktan on beş gün sonra vefat ettiğinden kubbede bırakılan zincire uygun bir avize takılamamış ve bahçeye düşünülen şadırvan yaptırılamamıştır. Bilâhare, veresesi, mimarlarına danışmadan kubbeye münasip olmayan bir avize ve bahçeye şadırvan yaptırmışlardır.

Bu cami, Ankara’da Mimar Sinan’ın yapmış olduğu Kurşunlu camiinden sonra ikinci kubbeli camidir."

Kaynak: ARKİTEKT, Cilt: 1951 Sayı: 1951-01-02 (229-230) Sayfa: 6-10

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara
İşveren: Naşit Toygar
Statik Projesi: Nurettin Evin
İnşaat Bitiş Yılı: 1951

Pin It
Mimar

Abidin Mortaş

Hüseyin Kara