İlgili Projeler

Katılımcı, Anamur Atatepe Sosyal Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ PROJE RAPORU

Projenin en önemli tasarım girdisi, proje arsasının en baskın niteliği olarak öne çıkan EĞİM ve MANZARA ilişkileridir. Manzaraya ilişkin sergilenen mimari yaklaşım '360 DERECELİK KAPSAMA'dır. Arsanın topografik yapısı ve kentsel konumu 360 derecelik kapsamın nedenini izah etmeye yardımcı olur; Birçok manzara güdümlü projelerde karşılaşılabilecek bir durum olarak manzaralı arsalar genellikle kentsel alanı sınırlayan bir yükseltinin üzerinde bulunarak buradan kente ya da mevcutsa denize ya da farklı bir odağa yönelirler. Klasik denebilecek bu kurguda 'manzarası için inşa edilen' bu yapıların manzarayla ilişkisi yönelme olarak bir tür tiyatro kurgusundadır, yani manzara bu yapılar için bir tür sahne vazifesi görmektedir. Ancak Atatepe'deki durum oldukça farklıdır. Yine kentsel alana komşu bir yükseltiden bahsetmek mümkün olsa da proje arsası ilginç topografik yapısıyla kent vadisini sonlandıran ana yükseltinin üzerinde değil de o yükseltinin önünde yer alan bir PODYUM NİTELİĞİNDEDİR. Böylelikle kentsel alanın zıttındaki alan yükseltiden dolayı genellikle manzarasız alan olarak nitelendirilebilecekken buradaki durumda kentsel alanın zıttındaki alanda da görülebilir CİDDİ BİR DAĞ/ORMAN MANZARASI MEVCUTTUR. Arsanın kentsel alan dışında sağında ve solunda Anamurium antik kenti, Anamur Kalesi, Dragon Çayı, Tarım alanları ve kentsel manzaranın ötesindeki deniz görünümünde de Kıbrıs'ın bir manzara zenginliği olarak belirmesi ARSAYI HER AÇIDAN MANZARAYLA İLİŞKİ KURMAYA iten bir konuma getirmiştir. 360 derecelik kapsamın hareket noktası tam olarak arsanın yukarıda sayılan olağandışı ZENGİN veÇOK AÇILI manzarasıdır.

Kapalı alanları örten çatı eliptik olmasının yanında kentten avluya doğru eğimlidir. Bu eğim ile yapı kentten bakıldığında hem daha da yükseltilmiş ve kütlesel farkındalık oluşturmuş hem de dağ yönünden başlayan ve kullanıcların yapıya yaklaşmak için kullandıkları EĞİM YAPI İLE DEVAM ETTİRİLMİŞTİR. Böylelikle plan şemasındaki eliptik tavır ve izohips çizgilerinin uyumununun yanında ÜÇÜNCÜ BOYUTTA DA TOPOGRAFYA EĞİMLERİYLE İLİŞKİ KURULMAK İSTENMİŞTİR. Binadaki çok açılı manzaradan yararlanma mantığı peyzaj düzenlemesine de yansıtılmış bina hattının genişletilmiş hali ile eliptik yollar farklı kotlardan Atatepeyi sarmıştır. Böylece kullanıcılara tepeyi deneyimleyebilecekleri bir yürüyüş güzergahı da kazandırılmış olur.

360 derecelik kapsamın mimarileşmesi oldukça biçimsel ve safiyane bir tarzda alınarak NÖTR BİR ESTETİK benimsenmiştir. Mimari kurgu doğrudan bir ilişki olarak 360 derecelik manzaranın çember döşeme plaklarıyla ifade edilmesiyle oluşturulmuştur. Bu mimari ana gövde kentsel alan ve giriş aksının etkisiyle elipsleşmiş ve açık alan düzenlemesinin de manzarayla ilişki kurması ve yapının ana mekanlarının yükseltilmesi için üçüncü boyutta bazı müdahalelerle son şeklini almıştır. Böylelikle yapı hem simetrik ve nötr bir yaklaşım sahibi hem de kentsel manzarayı dolayısıyla GECE MANZARASINI VURGULAYAN TARZDA ELİPTİKTİR.

Giriş aksından yapıya yaklaşan kullanıcılar doğrudan ELİPSİN İÇİNDEKİ KAMUSAL ALANA dahil olurlar ve gölgelendirilmiş basamaklı bir düzlemle eğime yerleşip kentsel manzaradan ve yapı içerisinde yer alabilecek açık hava etkinlikleri için düşünülmüş avludan istifade ederler. Yapının lokanta ve kafe gibi kapalı alanlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar yükseltilmiş eliptik düzleme dahil olurlar ve buradan BİRÇOK FARKLI AÇI İLE MANZARA İLE ETKİLEŞİME GEÇEBİLİRLER.

Harita
Künye
Proje Yeri: Anamur
Proje Tipi: Sosyal Tesis

Pin It
Mimar

İbrahim Avcı

Enes Yücepur

Emre Can Yılmaz

İlker Yıldız