Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı, Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi Yarışması

Yeni işlevlerle korunacak mevcut nitelikli binalar arasında bırakılan işlevlendirilmiş kentsel boşlukların, kamusal kent hayatına mekan oluşturması ve yeni Hükümet Binası ile Kent Müzesi'nin bu kurgunun odağını belirlemesi hedeflendi.

Ana İşlevler

Hükümet Konağı:

U, H plan şemalarındaki korunacak binaların özel açık mekanını kurgulayan mekan anlayışı yeni vilayet binası için de benimsenmiştir.Programda yer alan birimleri içeren kolların tanımladığı orta avlu, batı cephesinde valilik makamının da yönlendiği KENT MEYDANI'na bağlanırken, kuzey ve güney akslarında alanda Hükümet Konağı ile koparılan/ayrıştırılan, iki farklı karakterdeki yeşil alana( Kentsel Boşluk, Kent Ormanı) görsel olarak açılmaktadır. Kent Müzesi Kentin kalbi olan proje alanının alt kotunda, mevcut mimari dil / kimlik ile kontrast yaratacak, teknoloji vurgusu olan ikonik bir yapı, kent müzesi olarak önerilmiştir.

Açık Alan Kurgusu

Kent Meydanı Hükümet Konağı ile, STK birimlerinin sınırladığı Kent Meydanının bir sivil aktivite mekanı olarak yaşaması öngörülmektedir. Yeşil Alanlar ile Kentsel Boşluk, Kent Ormanı, Kentsel Halı, Kent Balkonu olarak adlandırılan programlanabilir yeşil alanlar proje alanınn aktif kullanımını sağlayacaktır.

Künye
Proje Yeri: Denizli
Proje Tipi: Hükümet Konağı / Valilik
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Ömer Gökmen
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2009
Arsa Alanı: 53,000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 12,400 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Metin Kılıç

Dürrin Süer

Deniz Güner

Koray Velibeyoğlu

Hatice Ebru Sarıkartal