Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Proje, 2009 yılında açılan Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması kapsamında çok geniş bir katılım sonucunda oy birliği ile 1. seçildi.

2010 yılında uygulamasına başlanılan projede şu anda bitim aşamasına gelinmiş. Kurumsal bir bina olan ve ihale sonucunda kısıtlı bütçe ile elde edilen yapıda mümkün olduğunca projeye sadık kalınması konusunda müellif tarafından azami hassasiyet gösterilmiş.

Yarışma sürecinden başlayarak Denizli Hükümet Konağı Mimari Projesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi'ni gerçekleştirirken mevcut ve geçmiş değerlere sahip yapıları korumak; Denizli ve yöresinin mimari, tarihi ve kültürel özelliklerini yansıtan özgün bir hükümet konağı yaratmak ve gelişmekte olan Denizli'nin Delikliçınar-Bayramyeri hattında şekillenmiş bir merkez aksın tam ortasında; alanın çevresindeki odak noktalarını dikkate alarak bu alanın, şehrin gündüz ve gece kullanımını sağlayacak meydan ve bununla birlikte yönetim ve kültür hizmetleri verilebilecek donanımı sağlayan bir kentsel tasarım ortaya koymak, temel hedef olmuş.

Yapı, çevre düzenlemesi ile bir bütün olarak kurgulanmış. Etrafında tasarlanan yeşil dokuya bakıldığında topografyaya gösterilen saygı, oluşturduğu kademelenmelerle farklı mekânlar ve yeşilde çeşitlilik yaratırken, gerek yapı ölçeğinde gerekse kentsel ölçekte doğaya ve yeşile saygılı sürdürülebilir bir tasarım ortaya konmuş. Bununla birlikte yarışmada kentsel tasarım alanı sınırları içerisinde bulunan ve hükümet konağının kuzeyinde kalan alana 35.000 m2 Denizli Arkeoloji Müzesi tasarımı da yapılmış.

Basit ve net geometrik biçime sahip yapıda, bölgenin en önemli yerel malzemesi olan traverten hem cephe kaplaması hem de döşeme kaplaması olarak kullanılmış. Yapıda; bir bodrum kat, alt ve üst zemin katlar ile iki normal kat bulunmakta. Meydan kotu ve alt zemin kotu girişleri ile dışa açılan yapı, iç sirkülasyonun çevrelediği iç avlusu ile zengin ferah sürprizli iç mekânlara sahip; alt giriş-üst giriş-iç avlu boyunca hava sirkülasyonunun doğal olarak sağlandığı, kendi enerjisini çelik çatısındaki fotovoltaik panellerden üreten ekolojik bir bina. Öyle ki tüm kullanım alanı, açık aydınlatma, yönetim ve kültürel hizmet ünitelerinin enerji ihtiyacı çelik bu panellerden karşılanacak. Yıllık yaklaşık olarak 106 bin kWh (106,2 mWh) elektrik üretebilecek büyüklükte olan tasarım, kurulu güç ve üreteceği elektrik bakımından oldukça önemli bir konumda. Konuyla ilgili danışman firmalardan alınan bilgilere göre; araştırma uygulamaları, kamusal hibe-destek alınarak kurulan projeler haricinde ülkemiz de kurulan emsal projeler içerisinde şu anda en büyüğü olma özelliğine sahip.

Harita
Künye
Proje Yeri: Denizli
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Hükümet Konağı / Valilik
İşveren: Denizli İl Özel İdaresi
İç Mekan Projesi: Sepin Mimarlık
Statik Projesi: Yapı Akademisi
Mekanik Projesi: ABC Mekanik
Elektrik Projesi: Atlantis
Fotoğraf: Sepin Mimarlık
Proje Başlangıç Yılı: 2009
Proje Bitiş Yılı: 2010
İnşaat Başlangıç Yılı: 2010
Arsa Alanı: 53.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 12.500 m2

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yavuz Selim Sepin