Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (Sepin Mimarlık), Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Kadıköy'ün ağırlıklı olarak alışveriş ve eğlence işlevlerini oldukça yoğun şekilde barındıran, yarışma alanının da içerisinde bulunduğu yakın çevre incelendiğinde özellikle kamusal anlamda bu derece yoğun kullanıcının toplanabileceği kamusal-yeşil alan eksikliği temel sorun olarak kabul edilmiştir. Yeşilin S.O.S alarmı verdiği bunun gibi yoğun kent merkezlerinde her türlü mekânsal gelişmeler, mimar ve planlayıcılara büyük bir sorumluluklar yüklemektedir. Buradan hareketle konu ve yoğunluk ne olursa olsun, tasarım yapılacak çevreler, kent yaşamına katı sağlayacak sürdürülebilir yeşil ve toplanma alanları ile zenginleştirilmeli ve kentte nefes alacak kamusal alanlar yaratılmalıdır.

Dünyanın en büyük kentlerinden biri olan İstanbul'da, mahalle ölçeğinden başlamak üzere her yerleşim alanında ihtiyacı karşılayabilecek sosyal donatı alanlarının bulunması gerekirken maalesef yeni yerleşimlerde dahil olmak üzere bu merkezlerin sayısı oldukça yetersizdir. Bu nedenle, tasarımın ana yaklaşımı; Kadıköylüleri kültür ve spor faaliyetleri etrafında toplayan, meydanı ve yeşiliyle bütünleştiren sosyal bir merkez yaratmaktır.

Kadıköy'ün oldukça yoğun kullanılan bu bölgesinde söz konusu arsanın, verilen program için büyüklüğü yetersiz görünmektedir. Ancak bununla birlikte alanda, yeterince kamusal ve yeşil alanlar yaratabilmek için programın mümkün olduğunca yer altında düzenlenme gerekliliği doğmuştur. Ön görülen mekanlar, normlarına göre bir araya getirildiğinde ve ihtiyaç duyulan yüksekliklerde planlandığında bütün adayı kapsayacak devasa büyüklükte kitleler oluşturmaktadır. Çevredeki yapısal yoğunluk da göz önüne alındığında kitle ve yükseklik konularında son derece duyarlı olunması gerekliliği doğmuştur. Tasarımda, kültür merkezinin üst zemin giriş katı hariç bütün program verilerini, topoğrafyanın da bize sağladığı yaklaşık 4,5 metrelik kot farkının da avantaja çevrilerek, alt zemin ve bodrum katlarda planlanması, bu sorunun en doğru şekilde çözümlenmesine olanak sağlamıştır.

Böylelikle Sakız Sokağı +-0.00 kotu baz alınarak, kentin yoğun olan bu bölgesinde insanların nefes alacağı, toplanabileceği ve hoş vakit geçirecekleri yeşil bir park niteliğinde büyük bir meydan oluşturulmuştur. Bu alan, aynı zamanda çeşitli etkinliklerin, toplanmaların yapıldığı ve ihtiyaca göre kermes ya da belki haftada bir organik pazarın kurulabileceği, açık ve yarı açık şekilde düzenlenebilecek bir meydan niteliğindedir. Bununla birlikte sosyal iletişimi destekleyen ve meydanı sınırlayan ve ölçeğiyle çevre yapılaşmalarla uyumlu Barış Manço Kültür Merkezi de bu kotta yer almaktadır.

Kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve kültür merkezi olarak üç ana bölümde tasarlanan program; farklı geniş açıklıkları içermesinden dolayı, taşıyıcı sistemleri ayrı olmasına rağmen fonksiyon ve sirkülasyon açısından birbirleriyle geçirgenlikleri sağlanarak, uygun yatay ve düşey sirkülasyonlarla hem ayrı, hem de birlikte de kullanılabilmeleri sağlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Kadıköy
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Yavuz Selim Sepin

Aygül Ceylan

Sercan Durmuş