İlgili Projeler

Eşdeğer Mansiyon, Caferağa Spor ve Kültür Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor

Kentler; insanların bir araya geldiği, iletişim kurup etkileşerek sosyalleşmeyi sağladığı, ortak bir kimlik oluşturarak yaşanılan kenti sahiplenme bilincini oluşturma gibi toplumsal işlevleri üstlenen bir "karşılaşma yeri" olarak tanımlandığında; kamusal mekanlar; politik, sosyal ve kültürel çeşitlilik ve kentlerin sürdürülebilirliği adına kentsel yaşantının temel unsurlarından birisi olarak kamusal kültürü doğrudan etkileyebilmektedir. Bu bağlamda; uyumlu ve kapsayıcı kamusal kültürün oluşmasına ve sürdürülmesine olanak sağlayan, geçmiş, bugün ve gelecek arasında kurulan ilişkileri fiziki mekan boyutunda kuran sosyal bağlayıcılar niteliğindedirler.

Kadıköy Merkez; çarşı bölgesi, konut bölgeleri ve ulaşım merkezleri arasında yer alan konumu ile alış veriş işlevi dışında yoğun yaya akışının sağlandığı, dini ve resmi birçok yapıyı da içeren zengin programı ile gün boyu kullanılan ve yaşayan bir doku niteliğindedir. Bölgedeki en yoğun yaya ulaşım akslarının kesişme noktasında yer alan, özgün morfolojik yapısı ve sosyal dokusu ile sosyal ve kültürel anlamda güçlü potansiyeller barındıran tasarım alanı; yeniden kurgulanacak spor salonu ve kültür merkezi ile kentlinin sosyal ve kültürel yaşamının önemli bir parçası olma özelliği taşımaktadır.

Tasarım Kararları
Yarışma alanı; yoğun kentsel doku içinde, eğimli bir yapı adasından oluşurken, gereksinim programı bu sınırlı alan için yoğun kültürel ve sportif işlevleri içermektedir. Farklı yoğunluk ve çeşitlilikteki işlevleri tanımlı bir alan içinde birbirini ve çevreyi rahatsız etmeden, birbirini destekleyecek biçimde çözümlerken aynı zamanda da kentsel çevrenin niteliğini yükseltecek kamusal-kentsel açık /yarı açık mekanlar yaratabilmek tasarımın birincil önceliği olarak öne çıkmaktadır.

Kamusal alanların; üstlendikleri toplumsal işlevlerle birey ile toplum arasındaki iletişim ve ilişkiyi sağlayan yerler ve simgeler olduğu yaklaşımından yola çıkarak tasarımın ana yerleşim kararlarını oluşturan kriterler;

  • Bellek değeri olan mevcut izlerin ve simgelerin korunması, iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi,
  • Kentsel doku- yaya sürekliliğinin sağlanması,
  • Kentsel doku ve kentsel açık alan kurgusunun kamusaldan yarı kamusala geçen kademeli bir alan olarak tasarlanması,
  • Tasarımın, bir karşılaşma yeri/buluşma noktası oluşturacak biçimde kentsel doku ile görsel ve fiziksel ilişkiyi bloke etmeden konumlanması,
  • Farklı kotlarda sokaklarla akışkan, kademeli, bütünleşik bir karşılaşma yeri/buluşma noktası ile kentsel-kamusal dış mekanlarla yapı- akışının sağlanması,
  • Sürprizli , şeffaf , hafif, geçirgen bir kamusal mekan oluşturularak., farklı işlevler ile kullanım zenginliği ve çeşitliliğine olanak vermesi,
  • Yapının, her düzlemde birbiri ve dış mekanlar ile görsel ve fiziksel ilişkiye olanak verecek biçimde tasarlanması,
  • Yaya aksları üzerinde etkinlik platformlarının belirli bir örüntü içerisinde yer alması, olarak hedeflenmiştir.


Tasarımın Ögeleri;

Buluşma platformu1; insan/yeşil ve etkinliğin buluştuğu kamusal açık alan

Buluşma platformu2; insan/avlu ve etkinliğin buluştuğu kamusal açık alan

Etkinlik alanı; kentlinin farklı kullanımlarına (sahaf, kermes, açık sergi vb) olanak sağlayan kamusal düzlem.

Avlu / pasaj; yalnızca içinden geçilen değil, sosyal ve kültürel etkinliklere dahil olunan kamusal alan

İç sokak; kamusaldan yarı kamusala geçilen arayüz olarak tasarlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: İstanbul, Kadıköy
Proje Tipi: Spor Salonu
Proje Tipi Grubu: Eşdeğer Mansiyon
Danışman: Başak Kılıçbeyli, Fikret Berker, Mustafa Kemal Sevindir, Sayat Tulumciyan, Şaban Burucu

Pin It
Mimar

Zafer Akdemir

Feride Önal

Hasan Taştan
Yardımcı Mimar(lar)
Pınar Sünbül