İlgili Projeler

Katılımcı (Ömer Özeren, E.Begüm Özeren), (1. Kategori) Cami Tasarımı Fikir Yarışması

Mimari proje raporu:

Güneydoğu bölgesi için tasarladığımız Cami önerimizde topoğrafyayı yapıyla bütünleştirmek, bugünün tekniğiyle klasik cami anlayışının bir araya getirmek, doğal ışığın yapıyla bütünleşmesini sağlamak istedik. Yarışma sonuçlarına göre topoğrafya en az müdahale ve bağlam la kurulan ilişkinin zayıf olduğunu anladık. Sonraki çalışmalarımızda yer’e ait olma bilincinin gelişmesinde yardımcı olmuştur.

Tarih boyunca yapılan camilerin özellikleri temel alınmış, günümüzün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeleri ile yapı tasarlanmıştır. Namazın Müslümanlara beş vakit farz kılındığı Miraç mucizesi ve Muallak Taşından esinlenilmiş ve yapı yükseltilmiş hissi verilmek istenmiştir. Yapı kıble hizasında avlu, açık namazgah, son cemaat mahali, harim ve bahçeden oluşmaktadır. Avlu bahçe ile süreklilik kurarak parkın devamlılığı arazi boyunca sağlanmıştır. Avludan açık namazgaha geçişte kot yükseltilmiş mekânsal tanımlama yapılmıştır. Açık namazgâh Cuma, Teravih ve Bayram namazlarında yoğunluk nedeniyle bırakılmış zemin kat geri çekilerek gölgelik yarı açık mekan sağlanmıştır.  Zemin katta yapı kütlesi ibadet mekanı, ıslak hacimler ve derslik için üçe bölgeye ayrılmıştır. Geçişler için bölgenin iklim verileri ve geleneksel şehir dokusundan hareketle kabaltılı tasarlanmıştır. Harim kare planlı tasarlanmıştır. Safın bölünmemesi için minber ve kürsü birlikte mihrap duvarında düşünülmüş Hz. Peygamber’in yaptığı örnek alınarak 3 basamak yükseltilmiştir. Mihrap duvarının yan duvarlarında boşluklar açılarak harim bahçeye açılmıştır.  Ön kısımda bulunan havuzun üzerinde su bitkileri ile doğal bir ortam için geçiş sağlanmak istenmiştir. Havuzun bitimiyle arazi yükselerek cephe hizasının yükselmesini sağlamıştır. Kadınların girişi ayrı olarak mahremiyet sağlanabilmesi için birinci katta tasarlanmıştır. Lojman yapıyla kat ışıklıkları ile ayrılmış, yapıdan bağımsız tasarlanmıştır. Çatılar insan ölçeği için, beşer metre de geri çekilerek yükseltilmiştir. Ana ibadet mekanın kareden altıgene geçirilerek kubbe ile tamamlanmıştır. Kubbe geleneksel desenler yorumlanması ile farklı ebatlarda üçgen boşluklar açılarak doğal ışığın harime girmesi sağlanmıştır. Kubbe etrafını saran kuşak ile kubbe ayrılmıştır. Doğal gün ışığının içeriye girmesi ışıklık ile sağlanmıştır. Çatılarda yarıklar açılarak gün ışığının farklı zamanlarda, farklı açılarda düşmesi sağlanmıştır. Akustik için duvarlara ince delikler açılarak yüzey alanı iç mekânda artırılmıştır. Minare günümüzün teknolojik gelişmeleri sayesinde modern izlerle simgesel olarak  yorumlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Gaziantep
Proje Tipi: Cami / Mescit
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Proje Başlangıç Yılı: 2017

Pin It
Mimar

Ömer Özeren

E.Begüm Özeren