İlgili Projeler

Katılımcı (Pembegül Selman), Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması

Mimari Rapor:

Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ' Stratejik Planla İşleyen Kurum ' olarak Lüleburgaz Belediyesinin misyon ve vizyonuna uygun olarak, kadın sosyal yaşamını çağdaş bir şekilde etkileyecek ve geliştirecek bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır. Lüleburgaz Belediyesi' nin ' İlçede yaşayan,desteklenmesi gereken kadın-çocuk ve ailelere eğitim ve sosyal hizmetler sunma, kadın aile ve çocuklara yönelik sorunları çözmede danışmanlık ve rehberlik hizmeti verme, ilgili kurumlarla iletişimini sağlama, belediye bünyesinde kadınlara yönelik mesleki, kültürel ve sanatsal kurslar düzenleyip, kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayata etkin katılımını sağlama ve kadınları şiddet ortamından uzaklaştıracak çalışmaların yapılacağı öncü bir merkez oluşturulması ' hedeflerine uygun olarak Sevgi Mahallesi, İstasyon Caddesi, 1277 ada 1 ve 2 parselin Belediye hizmet alanının karşısında konumlanması ve planlama olarak gelişmekte olan Lüleburgaz'ın sosyal hayatın merkezi olmasını destekleyecek bir konsept geliştirilmiştir.

Mevcutta işlek olan İstasyon Caddesinden beslenmesi kadar ileriki tarihlerde gelişmesi muhtemel arka mahalle ile iletişimi sağlayan ANA YAYA AKS tasarımın omurgasının oluşturmuştur. Tam zamanlı kullanıcıları birbirinden farklı olduğu için ayrı kütleler halinde tasarlanmıştır. Kadın Akademisi Ortak Sosyal Mekanın ihtiyaç programının kente ve kamuya açık olan bileşenler olduğu için kafeterya birimi ile birlikte tasarlanmış olup Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ayrılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Kadın Sığınma Evi ise formatı ve yasalar gereği bağımsız olması gerektiğinden dolayı kütlesel olarak ayrılmıştır. Doğal çevreye duyarlı, sosyal ve kültürel donatıların hakim olduğu bir tasarım anlayışı ile hazırlanan projenin her noktasına yaya ve engelli erişimi sağlanmaktadır. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi kullanıcıların sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayan uygun konfor, güvenlik, yangın, havalandırmave erişebilirlik çözümleriyle Lüleburgaz'ın prestijli bir YAŞAM MERKEZİ olacaktır. ANA YAYA AKS Doğu-Batı doğrultusunda yerleşen, 1 parsel ile 2 parseli birbirinden hem ayıran hem birleştiren, yapı kompleksleri açık alan yaşamları arasında alışkanlığı sağlayan bir etkinlik aksı tasarlanmıştır. Aksın , yapıların güneyinde kalması ve hakim rüzgarın etkisinden tecrit olması sosyal yaşamı dört mervsim sürekli hale getirmekte olup, ticaret, dinlenme-eğlenme, spor ve doğa ile iletişim konusunda kullanıcıları özgür kılmaktadır. Yarışma ihtiyac programında yer alan birimlerin birbirinden ayrı tasarlanmasına rağmen hepsinin ana aksa yüz vermesi ile birbirleriyle bağ kurabilmeleri mümkün olmuştur. Sonuç olarak; mevcut İmar planlama ve doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan , çevre tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren ekonomik kriterlerin önemsendiği bir yaşam merkezi tasarlanmıştır. İhtiyaç programında yer alan hacimlerin tamamına yer veriliş ve mevcut yönetmelikler ve imar kısıtları göz önünde tutulmuştur.

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz
Proje Tipi: Sosyal Tesis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Mimari Proje Ekibi: Fikriye Köziğ

Pin It
Mimar

Pembegül Selman
Yardımcı Mimar(lar)
Ebubekir Bülbül