Similiar Projects

Katılımcı, “Yeni Erbaa” Çamlık Sosyal Habitatı Ulusal Mimari Proje YarışmasıÇamlık alanının doğal ortamının sportif faaliyetlere izin verecek şekilde yeniden ele alınması öngörülmüştür. Eski havuzun yerine düz tartar koşu pisti yapılarak spor yapmak için bir çekim merkezi haline getirilecektir. Alan ortasında ise aletli fitness yapmaya imkan verecek düzenlmeler yapılacaktır. Bu çekim merkezinden başlayarak üst kotlara doğru kross koşusu yapmaya imkan verecek iz parkuru düzenlemesi yapılacaktır. En üst kotta ise doğal ortamda kamping yapma alanı tanımlaması yapılarak burada çadırda kalma imkanı sağlanması ve yeni yapılacak tesisle birlikte kamping yapmaya gelebilecek kişilerin kullanımına hazır hale getirilmesi öngörülmüştür. Alan içerisinde yeni tesise çamlık tarafında bağlanan yollar için yeni düzenlemler yapılarak yeni iz parkurları tanımlanmıştır.

Sosyal habitatın inşa edileceği alanın ortasında bulunan ağaçlar korunarak, zeminde kaybolan, araziyle bütünleşen bir yapı tasarlanmıştır. Merdivenler ve rampalarla kotlara erişim zenginleştirilmiştir. Beş farklı kotta açık alanda oturma imkanı sağlanarak bir yapı içerisinde değil bir doğa ortamında olunma hissi korunmuştur. Otel yapısı en alt kotta araçla gelenlerin doğrudan erişebileceği şekilde iki kat olarak çözülmüştür ve otelden aşağı avluya geçiş sağlanmıştır. Butik otel nüveleri aşağı avlunun etrafında avluya açılabilen mekan yapısı şeklinde tasarlanmıştır. Farklı kotlar sayesinde açık alanlar hem kamusal alan olup hemde kamusal etkisini kaybetmeden özelleşmiş mekanlara dönüşmüştür. Kapalı havuz otele girilen en aşağı kottan erişime açıktır. Aşağı avlunun altında kapalı havuz bulunmaktadır.

Yapı sadece kapalı mekanlar sağlayan bir habitat değildir. Aynı zamanda açık alanları, yapı üzerinde ve doğal kotta oluşturulan teraslar ve avlularıyla insanların her alanını kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Restoran, çok amaçlı salon ve kahve ortak bir avluya bakmakta ve bu avlu sayesinde dış alan kullanımı ile iç mekan birbirine entegre olmaktadır. Farklı kotlarda farklı oturma alanlarının oluşu yapıyı tekdüze bir mekan anlayışından çıkartarak dinamik bir yaşam alanı sunmaktadır. Aşağı avlu ile yukarı avlu birbirine rampayla bağlanarak mekanların birbirine geçişgenliği sağlanmıştır. Yapıya çamlıktan erişimi sağlamak için kotlara bağlanan rampalar kullanılarak, çamlık ile yapının birbirinin parçası haline gelmesi sağlanmıştır. Yapı açık alanlarıyla çamlığın doğal ortamına katkı sağlamaktadır.

Map
Details
Project Location: Erbaa, Tokat
Project Type: Urban Design
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Architects

Selim Senin