Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi

Ddrlp Mimarlık tarafından önerilern spor yapısı.

Boğaçhan Dündaralp projeyi açıklıyor:

Futbolcu yetiştirmek üzerine bina odaklı bir merkez değil; çocuk, eğitim, sürdürülebilir bilinç, ekolojik anlayış ve sosyal birliktelik, çok amaçlı zengin mekânsal olanaklar odaklı bir merkez... Kentin ihtiyaçlarından öte kentin yaşam kalitesini, niteliklerini arttırmaya yönelik bir çaba...

Amaç
Öncelikli hedefi 6-14, 8-16 yaş gruplarına yönelik bir eğitim ortamı oluşturulması olan LYFA; sosyal içerikli önemli kentsel gelişim projelerinin bir parçası olarak Lüleburgaz'da hayata geçmektedir. Atık suyun geri kazanımından, güneşten toprağa her türlü doğal kaynağın değerlendirildiği bir tasarım anlayışı ile tasarlanan proje; sürdürülebilir enerji kaynaklarını bilinçli kullanan, günümüzün duyarlılıklarını sahip ve bu kullanıcıları ile paylaşabilecek bir çaba içinde 'eğitim' anlayışının bir parçası olarak düşünülmüş. Sadece çocukların kullanımına yönelik değil; tüm ailelerin, sosyal çevrenin ve kentlinin paylaşımına olanak sağlayacak; farklılığı olan/engelli spor kullanımlarını da kapsayacak yönde zengin sosyal imkânlara sahip bir merkez olarak ele alınmıştır.

İçerik
80 dönümlük bir alanda yer alan ve toplamda 6000 m2'lik kapalı alana sahip olan Futbol Akademisi; uluslararası futbol ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacak donanımda açık ve kapalı spor sahaları, servis alanları, eğitim odalarını kapsayan bir tesis olmasının ötesinde faklı sosyal etkinlerin de yapılabileceği mekânsal olanaklar içermektedir.
Akademi, kapalı spor aktiviteleri ve servis yapıları dışında; açık spor alanları, kalabalık aktivitelere izin veren çevre düzenlemeleri ve park alanlarını kapsayan bir kompleks olarak tasarlanmıştır. Tüm bu alanlar, hem engelli kullanımlarına izin veren hem de bisikletle dolaşıma izin veren rampalı dolaşım alanları ile birbirine bağlanmıştır.
Tesis; uluslararası karşılaşmalara uygun, FIFA standartlarında 1 büyük, iki küçük açık futbol sahası, kapalı futbol karşılaşmalarının (futsal) da yapılabileceği; tüm salon sporlarına da uygun esneklikte, farklı sosyal aktivitelerin de yapılabileceği 750-2000 kişi kapasiteli(aktiviteye bağlı olarak), 1500 m²'lik bir kapalı salonuna sahip. Engelli soyunma odalarından, farklı yaş gruplarına hizmet edecek kondüsyon ve spor odalarına kadar pek çok detayın düşünüldüğü akademi yapısı; sadece çocukların bir eğitim alanı değil; hem profesyonel spor aktivitelerinin düzenlenebileceği hem de çocukların ailelerinin de kullanabileceği, her yaş grubuna hitap eden bir sosyal merkez olması hedeflenmiştir.
Bu merkez; Akademi yapısı ve açık alanlarına eşlik eden, her yaştan insanın nitelikli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği, sosyal aktivitelere katılabileceği, gece-gündüz yaşayan büyük bir park alanı, sosyal etkinliklerin yapılabileceği, doğal ve yapay su aktivitelerini barındıran meydanı ile Lüleburgaz ilçesinin kentsel hayatına yeni zenginlikler katmayı hedefliyor. Yaklaşık 80 dönüm olan tüm alanda neredeyse merdiven bulunmamaktadır. Bu durum engelli kullanımlarını tüm alana yaydığı gibi bisiklet, kay kay gibi tekerlekli her türlü harekete olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, alanın sağladığı imkânlar sadece bedensel aktivitelerle sınırlı kalmamaktadır.
Atık suyun geri kazanımından, rüzgârdan, güneşe her türlü doğal kaynağın değerlendirildiği bir tasarım anlayışı ile tasarlanan proje; sürdürülebilir enerji kaynaklarını bilinçli kullanan, günümüzün duyarlılıklarını sahip ve bu kullanıcıları ile paylaşabilecek bir çaba içinde 'eğitim' anlayışının bir parçası olarak ele alınmıştır. Doğal imkânlar, tasarım, malzeme seçimleri, detaylar ve mekanik sistemin birlikte çalışması ve bir otomasyon sistemi ile efektif kullanıma kavuşması; kullanım ve işletmeye dair pek çok gereksinime dair soru işaretlerini ortadan kaldırması hedeflenmiştir. Örneğin; otomasyon sistemi, hem gün ışığı değerlerini ya da yapıdaki oksijen ölçen sensorlar, gerektiği noktalarda aydınlatmayı, hava durumuna bağlı olarak da ya doğal havalandırmayı ya da havalandırma sistemini devreye sokarak en uygun konfor koşullarını sağlayacak, hem de internet ortamında grafiklerle, değerlerle takip edilebilir olabilecek imkanlar yaratılmıştır.
Eğitim anlayışını sadece futbola odaklamayan, içinde bulunduğu yapı'dan, profesyonel aktivitelerden, sosyal etkileşime kadar bir 'bütün' olarak kavrayan bir anlayış bütün tasarım sürecini biçimlendirmiştir.
Görünmek ve kendini göstermek üzerine odaklanan nesne-bina merkezli mimarlıktan kaçarak, daha az görünür olmak; arkasında son derece teknolojik, zengin ve güncel bilgiler barındırmasına karşı Lüleburgaz ölçeğinde mütevazi olabilen ve yerine ait olmaya çalışan bir mimarlık için çok çaba harcandığı söylenebilir.

Önem
Bu çalışmalar, kentin merkezindeki kentsel dokunun sıkışık ve talepleri karşılayamayan fiziki çevresinin potansiyellerini dönüştürmeyi hedeflerken, yeni odak noktaları ve dinamikler oluşturarak hem kentsel dokuyu rahatlatmaya hem de kentliye yeni olanaklar yaratmaya çalışmaktadır. Trakya' nın coğrafi merkezinde yer alan Lüleburgaz için yapılan bu çalışmaların yalnızca Lüleburgazlılar' a değil, Trakya' ya yönelik de önemli katkılar sağlayacak çalışmalar olduğunu belirtmekte fayda var. Bu çalışmaların belki de en önemli özelliği kentin mekânsal değil sosyal strüktürünü kurmaya çalışan bir belediyecilik anlayışını yansıtmaları. Dolayısı ile önce mekânsal değil, sosyal eksikleri anlamaya çalışan, sonra bu eksikleri küçük ölçeklerde çözmeye yönelik denemeler yapıp sürekliliklerini tartan ve gerçekten işlediğini gördüğünde de yatırımların ölçeğini kentin ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendiren bir anlayış bu.
Lüleburgaz nüfusu içinde çocuk sayısı 20.000. Üniversite giriş sınavlarında, yerleştirmede ülke birincisi olması ve ülkenin gayrimilli hasılasının üstündeki zenginliği, Lüleburgaz'lıların kendi çocukları ve geleceğine yaptığı yatırımın bir başka göstergesi. Bu çalışmanın arka planında kentin içinde yapılmış başta çocuklara sonra da her yaş grubuna yönelik, küçük ölçekli şöyle adımlar var: kentin sıkışık dokusunda atıl kalmış binalar arası ya da merkez olma potansiyeli taşıyan boşlukların, çocuk oyun parkı, spor parkı, kaykay parkı, kafeterya gibi işlevleri birbiriyle destekleyerek önce çocukların sonra da ebeveynlerinin ve Lüleburgazlıların açık alan kullanımlarını ve karşılıklı sosyal etkileşimini arttırmaya yönelik değerlendirilmesi gibi. Çocuk parkları; otistik ve zihinsel sorunlu çocukların, normal çocuklar gibi kendini hissedebilecekleri gibi düzenlenecek kadar kendi içinde çeşitlilik içeriyor. Biçimci veya yapılmış olmak için orada değiller. Futbol akademisi de çocukları bilgisayar başından sokağa çıkarmanın, sosyal olarak birbirleriyle etkileştirmenin, çocuklara (geleceğin kentine-kentlisine) yönelik kentsel çalışmaların başka bir uzantısı olarak görülmeli. Çocukların sadece eğitim mekanlarında değil, iyi mekanlarla bütünleşmiş, sağlıklı bir sosyal ortam içinde yetişip, gelişeceğini unutmadan...

Künye
Proje Yeri: Lüleburgaz, Kırklareli
Proje Tipi: Diğer Spor Yapıları
Statik Projesi: Tektaş Mühendislik, Büro İstanbul
Mekanik Projesi: Akım Mühendislik
Elektrik Projesi: Vis Mühendislik
Proje Başlangıç Yılı: 2010
Proje Bitiş Yılı: 2010
İnşaat Başlangıç Yılı: 2011
İnşaat Bitiş Yılı: 2012
Arsa Alanı: 79.500 m²
Toplam İnşaat Alanı: 6.350 m²

Pin It
Mimar

Boğaçhan Dündaralp

Berna Dündaralp

A. Burcu Köknar

Leyla Ceylan