İlgili Projeler

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

"Kent, insanın içinde yaşadığı dünyayı daha çok gönlüne göre yeniden yapmada en başarılı girişimidir. Ama eğer kent insanın yarattığı dünyaysa bundan böyle orada yaşamaya mahkum olduğu dünyadır da..." Robert PARK

Jüri Raporundan :

Cephede kullanılan bitkilendirmenin amacı ve katkısı anlaşılamamıştır.

Mimari Proje Raporundan :

Sürdürülebilirlik

Henüz TDK kayıtlarına geçmemiş olsa da "Sürdürülebilirlik" günümüzün en önemli kavramlarından biri olarak pek çok alanda karşımıza çıkmakta ve temel olarak, gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakmak olduğu söylenebilir.

Mimaride sürdürülebilirlik, genel olarak, yapıların, çevre sorunlarına duyarlı, bulunduğu yörenin toplumsal, kültürel, ekonomik yapısına katkı sağlayan, enerji etkin ve erişilebilir olması olarak tanımlanabilir.
Merzifon İş ve Yaşam Merkezi tasarımında, sürdürülebilirlik ana kriterlerden biri olarak ele alınmış, yapının taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon olarak belirlenmiş, beton ve betonarmenin olabildiğince az kullanılması hedeflenmiştir. Yapısal tüm elemanlarda doğal / dönüşebilir malzeme kullanılması başlıca kriterdir.

Enerji etkin yapı hedeflenmiş, yeşil çatı / cephe, fotovoltaik çatı panelleri, doğal havalandırma sistemleri ve yağmur sularının toplanarak tekrar kullanılması projede yer almıştır.

Yeşil çatı ve cephe sistemleri aynı zamanda biyolojik çeşitliliğe katkı ve yağmur sularının yönetimine olanak sağlamakta, atmosfere oksijen vererek hava kalitesine katkıda bulunmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi: Diğer Rekreasyon Yapıları, Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Mehmet Ceyani, Ünal Anaç, Ali Göçmen

Pin It
Mimar

Erol Türkmen

Ergun Türkmen