Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Katılımcı (OSO Mimarlık), Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje YarışmasıYapı alanı Merzifon’ un en önemli caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’ ne ve Kara Mustafa Paşa Camii’ ne komşu bir konumda yer alır. Ayrıca parsele ulaşımı sağlayan yan sokaklar ile ilçenin merkez meydanlarından olan bu bölgeye direkt bağlantılıdır. Dolayısı ile gündüz ve gece kullanımında yoğun bir yaya trafiğine sahiptir. Bu noktadan hareketle, tasarımın en önemli çıkış noktası; parselin çevresindeki yollar ile yapının zemin kat dolaşım kurgusunun yaya trafiği ve kamusal dolaşımı destekleyecek ve arttıracak şekilde planlanmış olmasıdır. Bu maksatla, parselin sağ ve solunda yer alan “Muammer Aksoy Sokak” ve “Hal Sokak” tamamen yayalaştırılarak, yapı 2 koldan kent merkezine bağlanmıştır. Ayrıca parselin içerisinde bir iç sokak yaratılmış ve bu sokak ile yan sokaklar arasında bağlantılar kurularak bir “yayalaştırılmış sokak örüntüsü” elde edilmiştir. Kamusal hizmet ve esnaf birimlerinin tamamı zemin katta, bahsedilen yoğun yaya trafiğinin merkezinde konumlandırılmıştır. Oluşturulan iç sokaklar ile de yaya trafiğinin tüm birimlere ulaşımı sağlanarak esnaf yaşantısı desteklenmiştir.

Kompleksinin önemli bölümlerinden birini “Satış ve Hizmet Birimleri” oluşturmaktadır. Bu birimlerin yapıyı ticari bir cazibe ve çekim merkezi haline getirmesi planlanmaktadır. Bu sebeple satış birimleri, bahsedilen yaya trafiğinden direkt erişim ve görsel bağlantı kuracak şekilde kompleksin 1. katında konumlandırılmıştır. Ayrıca binanın kuzey cephesinde tasarlanan kent meydanı ve amfi tiyatro sayesinde, satış birimlerine önemli ölçüde yaya trafiği taşınmaktadır. İlave olarak kompleksin 4 cephesinden, toplam 5 farklı noktadan rampa ve merdivenler ile üst çarşı katına bağlantılar sağlanmaktadır. Bu sayede hem görsel, hem de ulaşım anlamındaki kuvvetli bağlantı ağı ile satış ve hizmet birimlerine canlılık kazandırılması hedeflenmiştir.

İhtiyaç programında yer alan “Ofisler” ve “Yaşamboyu Eğitim Merkezi”, kullanım ve fonksiyon farklılıklarından dolayı 2 farklı kütle kurgusunda planlanmıştır. Bu maksatla parselin taşıt trafiğine açık olan tek cephesi (Sepetçi Sokak) yönünde bir giriş meydanı oluşturulmuş ve hem ofis, hem de eğitim bloklarına bu meydandan erişim sağlanmıştır. Bu sayede 2 yapı bloğu arasında bir iç sokak oluşturulmuş ve kuzey – güney aksı yönünde tasarlanmış her 2 meydan (kent meydanı ve giriş meydanı), kuvvetli bir yaya bağlantısı ile birbirine bağlanmıştır. Bahsedilen bu iç sokak, yapı kompleksinin tam ortasından kütleleri delerek kent meydanına ulaşır. Kent meydanında ise kullanıcıları su ve fıskiye kurgusundan oluşan bir peyzaj karşılar. Bu yapı kurgusu, Amasya’ nın tarihinde önemli bir yer tutan “Ferhat ile Şirin” efsanesine benzetilerek bir metafor oluşturulmuştur. Tıpkı Ferhat’ ın Şirin’ e kavuşmak için dağları delip suya ulaşması gibi, yapı kullanıcıları da bu iç sokaktan kompleksi delerek geçerler ve suya ulaşırlar. 

Ofis bloğu, modüler ve bölünebilir nitelikte birbirini tekrar eden 3 katta, eğitim bloğu ise 2 farklı katta yer alır. Eğitim bloğunun çatısı gezilebilen teras çatı niteliğindedir. Bu sayede, farklı kullanım amaçlarına hitap edebilecek esneklikte bir kullanım hedeflenmiştir. 

Parselin “Sepetçi Sokak” cephesinde oluşturulan araç manevra alanı ve otopark bağlantısı sayesinde, ofis bloğuna ve giriş meydanına araç ile erişim sağlanmaktadır. Parselin bodrum katında ise, toplam 60 araçlık kapalı otopark 2 katta yer almaktadır.

Taşıyıcı sistemin tamamı betonarme karkas olarak planlanan yapı bloklarını, üst kotta yer alan çelik saçaklar bütünler ve birleştirir. Bu sayede ofis ve eğitim blokları, birbirini bütünleyen bir tasarım kurgusuna kavuşur. Yapı kütlelerinin uzun cepheleri doğu – batı doğrultusunda yer almasından dolayı, bu cephelerde alüminyum prekast cephe panelleri kullanılmıştır. Bu paneller sayesinde, güneş ve ısı kontrolü elde edilerek, binanın enerji verimliliği arttırılmaktadır.

Künye
Proje Yeri: Amasya, Merzifon
Proje Tipi: Diğer Rekreasyon Yapıları, Ofis
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Hakan Çatalkaya
Proje Başlangıç Yılı: 2017

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Okan Bayık

Serhan Bayık

Ozan Bayık

Gülsenem Sütcü

B. Bahar Çiçekçi