İlgili Projeler

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Merzifon tarihi dokusu, anıtsal yapıları ve sokakları, geleneksel esnaf dükkanları, Taş Han ve avlusu ile insanı içinde bulunduğu andan kopararak oluşturduğu zamansızlık hissi ile geçmişin izlerini bugüne taşımaktadır. Proje tarihi doku çevresinde yükselen yapılar ve daralan sokaklar arasında sokak, avlu gibi geleneksel kent kavramlarını günümüz teknoloji ve mimari yaklaşımlarıyla ele alarak yeni bir cazibe merkezi sunmayı amaçlar.

Proje alanı kentin tarihi, ticari ve sosyal açıdan merkezi kabul edilebilecek bir noktada konumlanmaktadır. Yaya trafiğine kapalı olan Hal sokak proje alanından başlayarak kent meydanı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Cami, Merzifon Bedesteni ve Taş Han gibi anıtsal yapıların konumlandığı tarihi dokuya uzanan güçlü bir yaya aksı oluşturmaktadır. Projenin amacı ihtiyaç programında ifade edilen sosyal-ticari ve kültürel mekanların kentsel bağlamla bütünleşerek bulunduğu noktadan yakın çevresine yayılan bir etkileşimin kıvılcımının yaratılması kentin geçmiş ve geleceği arasında güçlü bir bağ oluşturulmasını sağlamaktır.

Ticari ve kamusal işlevlerle, sokak yaşamını zenginleştirmek amacıyla yapı zemin katında ticari-kamusal baza oluşturulmuş, alanın batısından yaklaşılan Kargaoğlu Sokak ile Hal Sokak arasında yaya sürekliliği devam ettirilerek geleneksel zanaatkar ve esnaf dükkanlarının gruplandığı bir sokak önerilmiştir. Yapı oluşturduğu avlu ile çevrelediği sokakların buluştuğu bir odak noktası haline gelmektedir.

+4,00 kotunda oluşturulan avlu bir üst kotta yaşam boyu eğitim merkezi ve kafe ile sosyal ve kültürel etkinlikler için gerekli açık alan gereksinimini karşılar. Üst avlu amfi basamaklar ile kentsel etkileşim aksı üzerinde oluşturulan gösteri alanına açılan bir amfi tiyatro işlevi üstlenir. Önerilen kentsel etkileşim aksı kafe, lokanta açık oturma alanları, bekleme & buluşma noktaları ile kent yaşamını gece-gündüz kullanımlarıyla canlı kılar. Ofisler avlu etrafında çevrelenen ferah dolaşım alanları etrafında farklı büyüklük ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde esnek bir plan kurgusu ile ele alınmıştır. +8,00 kotunda yer alan kat bahçeleri ofisler için gerekli dinlenme ve teneffüs alanlarını sunmaktadır. Ofisler ve bina ana girişi araç trafiğine de açık olan Sepetçi Sokaktan verilmiştir. Otopark giriş ve çıkışları için daha az yoğun araç trafiği bulunan Aksoy Sokak tercih edilmiştir.

Yapı zeminden yükseldikçe farklı işlevler ile farklılaşan cephe karakterlerinden bir araya gelir. Cephede ticari/kamusal baza zeminde önerilen beton esaslı döşeme kaplamaları ile bütünleşen brüt beton panellerle, bir üst katta yaşam boyu eğitim merkezi şeffaf silikon cam cepheyle, ofis katlarıysa alüminyum güneş kırıcı elemanlarla donatılmış olan cam giydirme cephe ile sonlanır. Yapı parçalı kütle kurgusu ile insan ölçeğine yaklaşır ve kendi içinde çeşitlilik kazanır.

Künye
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi: Ofis, Diğer Rekreasyon Yapıları
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Sevil Balcı, Nejat Balcı

Pin It
Mimar

Hayri Sinan Balcı