İlgili Projeler

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Proje Raporu

Merzifon Kent Karakteristiği

Merzifon, mimari miras bakımından çok sayıda ve farklı türde yapıya sahip zengin bir yerleşimdir.

Proje alanı yakın çevresine mikro ölçekten baktığımızda; dar sokaklar ve caddelerden oluştuğu görülmekte, gösterişten uzak 3-4 katlı yapılar dikkat çekmektedir.

Genel Yaklaşım

Kentin sürekli ve hızlı bir şekilde büyümesi, kent merkezinde bulunan mevcut yapının kentlilerin ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması nedeniyle yapılacak projenin kent merkezine yeni bir soluk getireceğini ve yakın çevresini şekillendireceğinin farkındayız. Bu yaklaşımlarla yola çıktığımız öneri, mevcut çevresel veriler ışığında, kentin büyük bir yüzdesini içeren anonim yapılaşmanın gücünü vurgulama anlayışı üzerine kuruludur.

Projemizin, şehrin gelecek planlarıyla uyumlu olabilmesi için imar planı ışığında müdahaleler de yapıldı. Bağlamı güçlendirmek için Kargaoğulu ve Muammer Aksoy Sokak yayalaştırıldı. Ve imar planında olmayan yapılar yıkılarak Meydan-Park algısı kuvvetlendirildi.

Planlama İlkeleri

Yapılaşılabilir alan olarak belirlenen mevcut iş ve yaşam merkezi parseli incelendiğinde, parselin bağlantı arterleri zenginliği, yaya ve araç yoğunluğu, imar durumunda 15,50 m olarak belirtilen yapı yüksekliği sınırlaması ve düşük eğim ön plana çıkan verilerdi.

İhtiyaç programında belirtilen alansal toplam ve yukarıda sözü edilen ölçütler değerlendirildiğinde projenin parselin morfolojisine uyacak şekilde dikdörtgen formda düzenlenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Kentin mevcut yapı stoğunun düşey ve yatay ölçeği dikkate alınarak söz konusu yaklaşım ön plana çıkarıldı.

Fonsiyonların Yerleşimi

Zemin kat, yapının kent ile direkt ilişki içinde olduğu alandır. Programın yoğunluğuna rağmen mümkün olduğunca kamusal alan bırakılarak, toplanma-buluşma-eğlenme gibi ihtiyaçlara cevap veren, sosyalleşmeyi sağlayan, gün boyu canlı ve güvenli bir alan olması hedeflenmektedir. Bu katta çok amaçlı salon, restoran, dükkanlar, banka ve PTT şubesi bulunmaktadır.

Zemin katta yaratılacak bir iç sokak ve merkezine doğru açılan yırtıklar ile işlev gruplarının organize edilmesi ve kentten beslenmeleri amaçlanmıştır. Yapının merkezinde "Atrium" bulunmaktadır. Bu sayede içerisi gün ışığından faydalanabilirken katlar arası görsel-fiziksel bağlantılar kurulmaktadır.

1. kat zemin katın devamı niteliğinde dükkan birimlerini barındırmaktadır. Kentlilerin ihtiyacı olan ticari alanlar Zemin Kat ve 1.Katta çözülerek kullanıcı yoğunluğu-sirkülasyonun önemli bir kısmının eritilmesi amaçlanmıştır.

2. kat ve 3. Katın yarısı ofis birimlerini oluşturmaktadır. Gerekli yerlerde duvarlar kaldırılarak mekanların büyütülebilmesi mümkündür. Tüm birimler doğal ışık alabilmekte ve manuel havalandırılabilmektedir.

3. katın yarıya yakın alanı atölye ve eğitim birimlerine ayrılmıştır. Birbirleriyle bir küme oluşturan bu birimler çatı eğimlerinden doğan yükseklik farkları nedeniyle kullanıcılara daha ferah bir atmosfer ve kaliteli bir deneyim sunulabilmektedir.

Künye
Proje Yeri: Amasya, Merzifon
Proje Tipi: Ofis, Diğer Rekreasyon Yapıları
Proje Tipi Grubu: Katılımcı

Pin It
Mimar

Tolga Şentürk

Simge Gökdağ

Uygar Şentürk