İlgili Projeler

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Proje alanına yaklaşım, insan yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezindeki meydandan, trafiğe kapalı Hal Sokak üzerinden giriş alacak şekilde kurgulanmış ve açık alan kullanımını destekleyecek şekilde meydanlaşma sağlanmıştır. Bu yaklaşım ile yapı kütlesi, oluşturulan meydanı tanımlayacak şekilde geri çekilmiştir.

Önerilen yapının, ihtiyaç programını karşılanmasının yanında, kentin kamusal kullanım durakları arasında yer alması ve yapıyı çevreleyen sokaklar ile bütünleşmesi amaçlanmıştır. Muammer Aksoy ve Hal Sokak trafiğe kapatılarak meydanın birer uzantısı haline getirilmiş ve açık alan kurgusuna dahil edilmiştir.

Bedesten ve Taşhan referansları göz önünde bulundurularak, mevcut yapıda da var olan "arkat", sokaklar ve zemin kattaki fonksiyonları bir araya getirecek bir eleman olarak kullanılmıştır. Zemin katta 1,5 m geriye çekilerek oluşturulan "arkat" iç ve dış mekanlar arasında geçiş görevi görmektedir.

Yapının iç mekan kurgusu, fonksiyonları kamusal ve ticari olarak iki parçaya ayırmaktadır. Zemin katta kamusal alanın, meydan ve kent ile ilişki kurabilmesi için çok amaçlı salon fuayesi ve sergi alanı, dış mekan ile bağlantılı olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Kamusal ve ticari alanları ayırmak için kullanılan galeri boşlukları köprüler ile bağlanarak mekanların görsel ve işlevsel olarak bağlantıları sağlanmıştır.

2. ve 3. katlarda yer alan ofislerin ortasına yerleştirilen iç bahçe ile bu katlara doğal ışık ve açık alan kullanımı sağlanmıştır.

Düşey sirkülasyonu sağlayan çekirdek, aynı fonksiyonları birbirine bağlayan galeri boşluklarına eklemlenen asansör ve merdivenler ile desteklenmiştir.

Otopark ve servis girişleri Sepetçi Sokak üzerinden alınacak şekilde kurgulanarak yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlardan uzak kalması sağlanmıştır.

Cephede önerilen mesh kaplama ile iç ve dış mekanlar arasındaki görsel bağlantıyı koparmadan güneş kontrolü sağlaması ve sıkışık kent dokusu ile yapı arasında yarı geçirgen bir örtü oluşturulması amaçlanmıştır. Kaplamada yapılan kütle hareketleri arkasındaki fonksiyon ile ilişkili olacak şekilde kurgulanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi: Ofis, Diğer Rekreasyon Yapıları
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Abdülkerim Saruhan

Pin It
Mimar

Furkan Salim Yavaş

Çiğdem Devrim
Yardımcı Mimar(lar)
Ferit Aydın
İbrahim Çalışkan