Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kompleksi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ulusal yarışma için hazırlanan ve birincilik ödülü kazanan projede; arazi koşulları, mevcut kent yerleşimi verileri ve kentsel gelişim projeksiyonu değerlendirilerek, bir tasarım önerisi geliştirilmiştir.

Proje; Belediye Hizmet Binası, Kent Meydanı ve Kent Parkını kapsamaktadır. Yerleşim alanı itibariyle kentin gelişiminde jeneratör yapı etkisi gösterecek tasarımda, kamusal kullanım ön planda tutulmuş, Kent Meydanı, Kent Parkı ve Belediye Hizmet Binası arasında zemin kotu ilişkisi kuvvetli bir karakter olarak kurgulanmıştır. Hizmet Binası, klasik bir belediye binasını sorgulayan bir tavırla ele alınmıştır. Kentsel yaşamın merkezinde, bütün haşmetiyle varlığını hissettiren, yalnızca işi düşenin mecburen uğradığı, mesai saatleri dışında kent içinde ulaşılamaz bir hacim tanımlayan, kentten ve kentliden kopuk bir belediye binası yerine; ölçeğinin büyüklüğünü, kendi sınırlarını eriten bir avantaja çeviren, kentsel yaşamın içinden akıp geçmesine olanak tanıyan, katılımcılığı teşvik eden, bununla beslenen, halka ait, halkın sözünü söyleyen bir yapı tasarlamak hedeflenmiştir. Bahsedilen tasarım kararları doğrultusunda; Belediye Binası, zemine oturan bir yapı yerine, zemini kentliye bırakan bir forma sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Farklı karakterde işlevleri bir arada bulundurması amaçlanan yapının; formuyla, hem kentsel kararları göz önünde bulunduran, hem de yapı içi hiyerarşik kurgunun gerekliliklerini yerine getiren bütüncül bir tavra sahip olması sağlanmıştır. Zemin katta, halkın direkt ulaşabileceği hizmet birimleri, kültürel ve sosyal birimler, baza katlarında, yönetim birimleri, ofis bloğunda da, hizmet birimleri yer alacak şekilde, kamusal kullanımı gözeten, hiyerarşik bir yapıda tasarlanmıştır. Hizmet Binasının Kent Meydanı ve Kent Parkıyla direkt ilişki kurması, yeni kent merkezinin bir cazibe merkezi olması açısından önemli bir faktördür. Bu faktör gözetilerek; Kent Meydanının kuzeybatısında ve güneydoğusunda yer alan parklardaki yeşil izin meydana taşması sağlanmış, böylece meydanın ve parkların sınırları erigen hale getirilmiş, süreklilik sağlanmıştır.

Künye
Proje Yeri: Tekirdağ
Proje Tipi: Belediye Hizmet Binası
Proje Tipi Grubu: Kamu Yapısı
Mimari Proje Ekibi: Hanife Peker
İşveren: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Danışman: Hüseyin Kahvecioğlu, Pınar Arabacıoğlu
Ana Yüklenici: Barankaya İnşaat
Peyzaj Mimarlığı: Cey Peyzaj
İç Mekan Projesi: Lift Studio
Konsept Tasarımı: Lift Studio
Uygulama Projesi: Lift Studio
Cephe Tasarımı: Lift Studio
Statik Projesi: Nodus Mühendislik
Mekanik Projesi: ABC Mühendislik
Elektrik Projesi: Cedetaş Mühendislik
Altyapı Projesi: Köroğlu Mühendislik
Fotoğraf: Engin Gerçek
Proje Başlangıç Yılı: 2015
Proje Bitiş Yılı: 2016
İnşaat Başlangıç Yılı: 2016
İnşaat Bitiş Yılı: 2022
Arsa Alanı: 110.000 m²
Toplam İnşaat Alanı: 100.000 m²

Pin It
Mimarlık Ofisi
Mimar

Oğuzhan Aydın

Sinan Tuncer

Yücel Demir

Semih Yeşilmen