+ARKİV'in gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
Join with or .
Other Works
Similiar Projects

The Mercer

İzmir’de Konak’ta, tarihi Fevzipaşa Mahallesi’nde inşa edilen ofis yapısı, Mennan Elmacı tarafından tasarlandı.

Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:

Proje ortaya çıkarken üzerinde en çok çalıştığımız konu; tarihi doku ve kent dokusunu aynı bina da birleştirip çağdaş ve zamansız bir kimlik oluşturmak oldu. Mevcut parsel sınırlarının net bir geometriye sahip olmaması kütlenin kimliğe yön verdi ve yaşayan en organik malzemelerden olan tuğla tarihi doku içinde cephe kurgusunun ana karakterini oluşturdu.

Kabuk renginin siyah olması, hem tarihi bölgede iddialı bir varoluşu vurgulamak hem de kent siluetinde yok olmayı sağladı. Bölgedeki tarihi yapılardan gelen cephe ritmi ve kent dokusu, kabuğun kimliğini oluştururken, üzerinde en çok durduğumuz “Düzenli Düzensizlik” yaklaşımının en iyi örneklerinden biri oldu.

Doğal tuğladan oluşan cephe ile geniş cam açıklıklar harmanlanarak tarihsel bağlam çerçevesinde çağdaş bir yaklaşım sergilendi. Kabukta açılan yırtıkla da bölgedeki tarihi binaların gabarisine uyumlu, çevre siluetinin yansıyabileceği saydam bir yüzey oluşturuldu.

Tarihi bölgelerde alışılagelmiş mimari yaklaşımları yeniden yorumlama amacıyla tüm yapı elemanları ayrı ayrı ele alındı. Tarihi binaların vazgeçilmez öğesi olan söveler The Mercer''''''''de yeni bir kimlik kazanarak varlığını sürdürdü.

Doğal malzeme kullanımları iç mekânda brütalist yaklaşımla birleştirildi. Yeşili ön planda tutma hedefiyle galeriler ve dikey bahçeler oluşturularak, kullanıcılara keyifli mekanlar tasarlanması amaçlandı.

Map
Details
Project Location: Konak, İzmir
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Vela Yapı
Ana Yüklenici: Vela Yapı
Structural Project: Epsilon Proje, Aziz Baburhan
Mechanical Project: Burcu Kocaova, Hakan Kocaova
Electrical Project: Karayel Mühendislik, Sinan Karayel
Çelik Projesi: Epsilon Proje, Aziz Baburhan
Photography: Cemal Emden
Architectural Supervision: Elmacı Mimarlık
Construction Site Manager: Ali Rıza Korkusuz
Project Start Date: 2015
Project End Date: 2016
Construction Start Date: 2016
Construction End Date: 2019
Building Plot Area: 1,050 m²
Total Construction Area: 11.000 m²

Pin It
Architectural Offices
Architects

Mennan Elmacı

Hüseyin Boyacı

Senem Okşar Çelik

Aslı Şahin

Selin Özkan

Firuze İncekaş

Merve Başkut