İlgili Projeler

Kaunos Arkeoparkı Çalışmaları 2004-2014

Nevzat Oğuz Özer projeyi açıklıyor:

Açıklama: Kentin yakın çevresiyle birlikte bir "Arkeolojik Park" olarak değerlendirilmesi 2004 yılında gündeme gelmiştir. Kaunos Arkeolojik Parkı'nın sınırlarını öncelikle surların belirlediği alan oluşturmakla birlikte, kentin hemen yakın çevresinde yer alan İztuzu Sahili'ndeki Tuz Tavaları ve Köyceğiz Gölü kıyısında bulunan Sultaniye kaplıcaları da arkeolojik park çalışmaları kapsamında değerlendirilmektedir. Arkeolojik Park kapsamındaki çalışmanın ana temasını kentin topografyası, mimari dokusu ve doğal verilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ilkesi oluşturmaktadır. Kentte yeni yapılması, eklenmesi öngörülen tüm unsurlar, yönlendirme tabelasından, müzeye kadar, bu kapsam doğrultusunda tasarlanmaktadır.

Kentte uygulanan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının da bu bakış açısıyla geliştirilen ana ilkeler doğrultusunda uygulanmasına özen gösterilmektedir. Kaunos Arkeolojik Parkında; Kaunos'u gezen ziyaretçilere gezme dolaşma kolaylığıyla birlikte antik kent hakkında bilgi aktarımı sağlanırken, bunu mümkün olduğunca Kaunos'un mevcut değerlerleri üzerinden, yani kentin sokakları, caddeleri, merdivenleri, kapıları, pencereleri üzerinden yapmak, böylece Kaunos'u inşa eden insanların binlerce yıl önce yaşadığı duyguları, deneyimleri ziyaretçiye olabildiğince yansıtmak amaçlanmaktadır. Parkta yeni yapılan uygulamalarla, adeta uzvu olmayan insana yapay bir uzuv (protez) takmak, böylece bu ölü organizmayı belli ölçüde yeniden hayata döndürmek hedeflenmektedir. Kısacası "Kaunos Ölü Organizması"nda organları yeniden inşa etmek, böylece bugünkü yaşamla olabildiğince bütünleşmesine çalışılmaktadır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Muğla, Dalyan
Proje Tipi: Geçici Strüktür / Enstalasyon, Park
Proje Tipi Grubu: Kültür
İşveren: Kültür ve Türizm Bakanlığı
Danışman: Cengiz Işık
Ana Yüklenici: Arif Aksoy
Proje Başlangıç Yılı: 2004
Proje Bitiş Yılı: 2014
İnşaat Bitiş Yılı: 2014

Pin It
Mimar

Nevzat Oğuz Özer

Yasemen Say Özer

Neslihan Cansu Akman