Similiar Projects

Staubli İdare ve Üretim Binası

Staubli İdare ve Üretim Binası İTOSB (İstanbul Tuzla Sanayi Bölgesi) içerisinde yer alıyor.

Cem Terün Mimarlık, projeyi anlatıyor:

Yapı toplam beş kattan oluşmaktadır. Bodrum katında üretim bölümü ve depolar bulunmaktadır. Asma katta ofisler ve bölünebilir çok fonsiyonlu bir seminer odası yer almaktadır. Zemin katta geniş bir showroom, karşılama alanı, toplantı odası ve eğitim odası yer almaktadır. Birinci katta ofisler ve toplantı odaları bulunmaktadır. Çatı katında ise yemekhane ve dinlenme odası yer almaktadır. Tüm katların ıslak hacimleri kendi içerisinde çözümlenmiştir.

Yapının bulunduğu arsanın dar ve uzun olması (30m*102m), yapının formunda belirleyici bir özellik olmuştur. Dar kenarları yol ile sınırlı olan arsada kot farkından yararlanılmıştır. Bu duruma göre yapı önden üç katlı arkadan beş katlıdır. Yapı planlanırken yüksekliğin yaratacağı kütle etkisi kırılmaya çalışılmıştır. Ön cepheden bakıldığında, teras katı içeri çekilerek, iki katlı bir görünüm elde edilmiştir. Arka cephede bodrum üstü katlar içeri kütle olarak geri çekilmiş, asma kattan kullanılan bir teras elde edilmiştir. Yapının arka köşe cephesinde ise zemin ve birinci katların sahip olduğu fonksiyonlara hizmet eden kat bahçeleri oluşturulmuştur.  Enine giden boylu boyunca pencerelerle yapıya daha alçak bir görüntü verilmeye çalışılmıştır. Doğu cephesindeki merdiven kovaları dışarıdan kütleyi bölmekte böylece yapıya hacimsel bir dinamizm katmaktadır, içeride ise mekanları birbirine bağlamaktadır. Batı cephesi ise lineer bir forma sahiptir.

Bina cephesinde genel olarak beyaz renk kullanılmıştır. Doğramalar, ön cephede kullanılan mesh ve güneş kırıcılar ise metalik renktedir. Çatı katı, binanın iç dekorasyonuna da uyumlu olarak kırmızı kompozit panellerle kaplanmış, cephede renk farkı yaratılarak dinamizm katılması hedeflenmiştir. Binanın içerisinde bölmeler mümkün olduğunca transparan tutulmaya çalışılmıştır. Bina inşaatı esnasında izolasyona çok önem verilmiş; mekanik ve elektrik uygulamaları enerji verimliliği gözetilerek uygulanmıştır. Zemin ve birinci kat pencerelerinde güneş ışığına duyarlı, hareketli metal güneş kırıcılar kullanılmıştır. Bina içerisinde kullanılan aydınlatma elemanları gün ışığı ve güneş kırıcılarla uyumlu olarak çalışma ortamındaki ışık miktarını otomatik olarak düzenlemektedir.

Map
Details
Project Location: Tuzla, İstanbul
Project Type: Offices
Proje Tipi Grubu: Commercial
Employer: Staubli Grubu Türkiye
Ana Yüklenici: Çelik Yapı Proje
Structural Project: Çelik Yapı
Mechanical Project: Hasel Yapı
Electrical Project: LMT Mühendislik
Çelik Projesi: Çelik Yapı
Architectural Supervision: Cem Terün Mimarlık
Project Start Date: 2013
Project End Date: 2014
Construction Start Date: 2014
Construction End Date: 2016
Building Plot Area: 3,070 m2
Total Construction Area: 4,959 m2

Pin It
Architectural Offices
Architects

Cem Terün

Herve Briere
Contributing Architect(s)
Barış Ulus
Pelin Doğrucan