İlgili Projeler

1. Ödül, Gazipaşa Belediyesi Cebeli Tepesi'nde Simgesel Yapı Mimari Proje Yarışması

Proje raporu

GAZİPAŞA:

Gazipaşa , Alanya Mersin arasında yer alan kendine has yerleşimi, tarihi dokusu ve kültürel özellikleriyle turistik potansiyellerini tam olarak kullanamayan güney beldelerimizden biridir.

Kentin karakteristik özelliklerinden biri Alanya Mersin yolu üzerinde kuruluş ve gelişme şeklidir. Alanya Mersin yolu Gazipaşa girişinde sahil uzantısından ayrılır ve şu anda kent merkezi olarak tabir edeceğimiz denizden takriben 3 km kadar uzak olan ana kent arterini oluşturur. Bu arter kenti kuzey batı güney doğu istikametinde kat eder. Bahsi edilen doğrultu hem kente ana girişi hem de çıkışı tarif eden esas güzergahtır.

Gazipaşa sözü edildiği üzere turizm potansiyelini henüz gerçek anlamda kullanamamış güney kentlerimizdendir. Kentin diğer bir karakteristik özelliği topografik yapısıdır. Gazipaşa limanının bulunduğu bölge kuzeyinde ve güneyinde 130 ila 160 m yükseklikteki tepe ve kale ile kuşatılmıştır. Sahil bölümünde yer alan bu kendine has topografik yapı kente, doğal ve tarihi güzelliklere üst kotlardan izleme imkanı sunmaktadır.

Cebeli tepesi ise kentin merkezinde kalan , yumuşak hatlı bir tepedir. Kent merkezi olarak adlandırabileceğimiz bölümde yer alan tepe kentin görsel olarak denizle uzaktan iletişim kurabileceği fırsatlardan en önemlisidir. Ayrıca tepe kent girişi ve çıkışı olarak tanımladığımız Alanya Mersin yol güzergahından kolaylıkla algılanabilir olmasıyla bir çeşit simge yada giriş kapısı objesi olmaya adaydır.

KENTSEL YAKLAŞIM:

Ana tasarım prensibi Ana yol ve kent merkezinden, Kent girişinden ve çıkışından kolaylıkla algılanabilecek kentin simgesi olabilecek , bir düzenleme yapabilmektir. Öneri tasarım sonucunda Gazipaşa konumu ve yapısı itibariyle transit geçilip gidilen bir kent olmaktan, duraklanan merak edilen akıllarda kalabilecek bir konuma taşınabilir.

Cebeli tepesinde kolay algılanabilir akıllarda kalabilecek bir tasarımla hem simgesel hem işlevsel özellikleri olan yapısal ve peyzaj düzenlemeleri ön görülmüştür. Tasarımda ana amaç, simgesel bir yol seçmekten çok işlevsel ihtiyaçların plastik özellikleri ile güçlü akılda kalıcı objelerle tanımlanması olmuştur.

Bu çerçevede mevcut yol güzergahlarından ve ulaşım ağından türeyen ve tepeye raht tırmanılabilecek patika güzergahları önerilmiştir.

Aslında yarışma sahası yoğunluklu olarak tepenin doğu yamaçlarını kapsamaktadır. Bu verili durum şöyle bir senaryoya imkan vermektedir. Kent girişinden yada herhangi bir noktasından algılanan yapı düzenlemesi ilgi çekicidir. İnsanları kendine tepeye doğru çeker. Yaklaşama tepeye ulaşma esnasında objeler farklı açılardan farklı dinamik etkiler yaratırlar. Son olarak tepeye varılır. Objeler tarafında yarı tanımlanmış zirvede bir deniz, kent ve uçsuz bucaksız dramatik bir doğa ve sera manzarası vardır.

MİMARİ PROJE / VİZYON:

Tasarım yarışma programında yer alan Restoran ve Çok amaçlı salona ek olarak açık bir seyir kulesi ve yine açık bir çok amaçlı sergi mekanını ihtiva eder. Özetle 4 Mimari obje'nin tepeye entegre edilmesiyle simgesel bir mimari kompozisyona ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu 4 obje bizim tepeyi tepe olarak algılamamızı sağlarken, objelerin kendilerini de hem tek tek hem bir kompozisyon nezdinde devamen algılamamızı sağlar. Objelerin her birinde doğadan çıkmış ve insan tarafından dönüştürülmüş 4 farklı malzeme kullanılmıştır. Bu malzeme ve farklı yapı plastikleri vasıtasıyla , hem bu ojelerin ayrı oldukları hem de aynı amaca hizmet eden bir tasarımın parçası oldukları ifade edilmeye çalışılmıştır.

Seyir kulesi Panoramik asansör ve rampalarla ulaşılan bir seyir terasında sahiptir. Rampalarla yukarı tırmanırken kent ile ilgili değişken bir sergi mekanının içinden yürünür. Yapı ilklim koşullarına açıktır. Cidarı beyaz perfore metal levhalarla kaplıdır. Bu malzemeyle yarı şeffaf opak bir görünüşü vardır. İç mekanda rampalarla yukarı tırmanılırken kenti farklı kotlardan , bir sergi eşliğinde izleme fırsatı doğar.

Çok Amaçlı Salon tamamen masif bir kutudur. Yüzeyi oksitlenmiş metal levhalarla kaplıdır. Hem sahne cephesinde hem giriş cephesinde döner kepenkler bulunur. Bu sayede bir etkinlik anında sahne cephesinde açılan kepenklerle kent dokusu fonunda müzik dinlemek ,bir konuşma yapmak mümkün olabilir.
Restoran yapısı üzeri teras olarak kullanılabilen topografydan konsol olarak çıkan brüt beton bir objedir. Şeffaf cephesi ile kafe restoran işlevi deniz ve doğa manzarasıyla bütünleşir.

Değişken Sergi Yapısı üzeri Cebeli meydanından yine teras olarak kullanılan topografyadan konsol çıkan ahşap kaplama bir yapıdır. İçerisinde kurgulanan taşıyıcı sisteminden ötürü kendiliğinden sergileme mekanı karakterine sahiptir . Sergi olarak yöredeki geleneksel ürünler , tarihi dokuyla ilgili yazılı ve görsel sergiler bölgede yetişen endemik bitki türkeri ile ilgili bilgi veren sergiler kurgulanabilir. Cebeli tepesi meydanı, bahsi edilen bu 4 obje ile çok kuşatılmadan tanımlanmıştır. Bu tanım daha çok bir kırsal peyzajla desteklenmekte ve bu açık alanda çok farklı etkinliklerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Bu etkinlikler kule cephesinde açık sinema, meydanda kermes festival, düğün ve davet organizasyonları olarak özetlenebilir. Tasarım özetle doğal olanla yapay olan arasındaki farklılıktan gerilimden yola çıkarak kendisi simge olabilecek işlevsel yapı guruplarının tepeye iliştirilmesidir.

Harita
Künye
Proje Yeri: Antalya
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Ömer Selçuk Baz

Cemal Omak

Feridun Gültekin

Ahmet Hilmi Ören

Şafak Tosun

Ahmet Köseli