Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Malatya-İkizce Eğitim Kampüsü Proje Yarışması

MEB Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması Malatya - İkizce bölgesinde 1. Ödül kazanan proje.

Proje Raporu

Giriş

Ülke genelinde eğitim alanlarında ortaya çıkan fiziki mekân ihtiyacı ve daha kaliteli bir eğitime ulaşmak bağlamında bu ihtiyacın her geçen gün artması, Türkiye’nin bir gerçeğidir. Bu hedeften hareketle Milli Eğitim Bakanlığı yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu projeye konu olan temel strateji ise, kent merkezindeki liselileri bir araya toplama, ortak alanların daha yoğun ve daha ekonomik kullanılmasına imkân vermektir. Bu nedenlerle kentlerin çeperlerinde, yeni gelişme aksları üzerinde tüm ihtiyaçları içinde barındıran eğitim kampüsleri yapılmasına karar verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Malatya Kampüsü ’de, Malatya şehrini Kayseri’ye bağlayan yol üzerinde olan Yeşilyurt ilçesinde, yaklaşık 160.000 metrekare arazi üzerinde bulunmaktadır. Verilen emsal ile yaklaşık olarak 120.000 metrekarelik inşaat alanını içermektedir. Yerleşke 10.000 öğrencinin eğitim göreceği, ayrıca 1.000 erkek 1.000 kız öğrencinin yurtlarında barınacağı, bir kampüs olarak tasarlanmıştır.

Eğitim kampüsünün tasarımında kendimize sorduğumuz ilk soru, kentin çeperlerinde bulunan kampüsün kentin ürettiği sosyal ilişkileri nasıl bünyesinde bulunduracaktır. Bu bağlamda eğitim kampüsünün tasarımında ortaya çıkan ana düşünce, kentleri oluşturan kamusal alanların; meydanların, sokakların, kültür merkezlerinin, spor merkezlerinin, parkların, eğitim ve öğretim birimleriyle direkt ilişkisini sağlayacak bir yaşam alanı yaratmaktır.

Bu görüş, tasarlanan projenin temel kurgusu olarak da öne çıkmaktadır. Bu çerçevede kent ile direkt iletişim kuracak kamuya açık donatılar giriş meydanı çevresine yerleştirilirken, alanın güneyinde eğime paralel yerleşen eğitim blokları ile ise öğrencilerin bu donatı alanlarına en kolay biçimde ulaşması sağlanmaktadır. Bu nedenle kampüs alanının kente en yakın olan kuzey sınırı, kente bağlayan ana güzergâhlara asılan öneri bir ulaşım sistemi ile tanımlanmıştır. Bu öneri güzergâh üzerinde giriş meydanı, kültür merkezi, kapalı-açık spor alanları ve yurtlar konumlandırılmıştır. 

Tasarım Kriterleri 

Arazi
Arazi güneyden kuzeye doğru eğilimlidir. Arazinin bu durumu yöneliş ve fonksiyon dağılımında göz önünde bulundurulmuştur.Çeper
Alanın çeperlerine yerleştirilen ana fonksiyonlar içerde kontrollü bir kültür ve rekreasyon alanı oluşturur.Giriş Aksları
Arazide iki yaya aksı tariflenmiştir. Birisi kampüs dışında kamusal sınırı oluşturan, diğeri ise kampüsün ana aksı olan ve giriş meydanından itibaren okulun merkezine kadar uzanan yaya akslarıdır.Ulaşım
Ana aks kampüsün ana girişini ve okul bölümünün iki ana girişini tanımlamaktadır. Diğer ikincil pasajlar kampüsün tüm diğer işlevlerine girişleri tariflemektedir.Avlular
Okul programına ayrılmış bölümde sınıf bloklarında oluşturulan avlular, ışık ve hava sirkülasyonunu sağlarken, koridorlar arası görsel ilişkiyi kuvvetlendirmektedir.Eklemlenme
Zemin kat (baza) program fonksiyonlarının takılacağı şekilde düzenlenmiştir. Açık ve kapalı hacimleri, zenginleştirilmiş programı ile öğrencilere hem zeminde hem de çatıda ders arası kullanacakları çok amaçlı alanlar sunmaktadır. Okul blokları ve laboratuvarlar bu bazanın üzerine yerleştirilmiştir.Parçalanma
Program ihtiyaçları sınıf bloklarının zemin kat (baza) üzerinde hareketine izin vermektedir. Böylece daha parçalı bir iç mekân ilişkisi tarifelenmektedir.İç Bahçeler
Zemin katta (baza) bazı büyük avlular kurgulanmıştır. Bu avlular içsel kullanıma olanak sağlayan açık mekânlardır. Korunaklı alanlar dış mekânı iç mekâna getirir ve okulun, kreşin, yurdun, kütüphanenin kullanımına sunar.Sonuç
Proje, tüm program fonksiyonlarının bağlantılı olduğu bir mastır planda çözülmüştür. Zemin kat (baza) fonksiyonlar arası bağlantıyı sağlayan bir kat haline gelmiştir ve iç mekânın uzantısı olan dış mekân ile ilişkili hacimler yaratmaktadır. Sınıf blokları sınıfların, mahremiyet ve yönlenme açısından uygun çözümü sağlamaktadır.Giriş Meydanı ve Yurtlar
Sosyal ve kültürel mekânlar, kapalı ve açık spor alanlarını içeren merkez, eğitim girişleri, kantin ve öğrenci yurtları ile beslenen ana meydan kamuya açıktır ve gece gündüz yaşaması amaçlanmaktadır.

Park
Kampüs girişiyle eğitim birimleri arasında kalan alanda bulunan park tüm yerleşkenin ortak buluşma mekânıdır. Kampüsün tüm fonksiyonları ile ilişki içindedir. Konserler, festivaller, seremoniler vb. aktiviteler gibi çok amaçlı kullanıma izin veren bir etkinlik alanıdır. 

Künye
Proje Yeri: Malatya
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Danışman: Erkan Göray, Yusuf Özkan, Doğan Rıza Bozcuk, Levent Acar, Marco Lombardini, Matteo Grimaldi, Gabriella Colacicco, Alessio da Pagia, Francesca Chiovenda, Stella Andonovo

Pin It
Mimar

Doğu Kaptan

Hüseyin Kaptan

Ekim Kaptan

Murat Er

Sema Uğurlu