Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

Sandima Köyü Koruma Projesi ve Meydanı

Partinapas Kayası'nın güney eteklerine kurulmuş olan Sandima, Yalıkavak'ın eski yerleşimidir.

Kırk yıl öncesine kadar yaşam alanı olan bu yerleşke, geçmişte hayvancılık ve zeytincilik yapılan bir Türkmen köyüdür. Köy oldukça dik ve dar bir vadinin böldüğü iki mahalleden oluşur, bütünü ile terk edilmiş olup, bir harabe görünümündedir. Olağanüstü morfolojik değerler karakteristik olarak yaşamaktadır. Kültür bitkilerinin oluşturduğu flora korunmuş, köyde yaşam olmadığı için daha da gelişmiştir. Alçak taş duvarlarla çevrili bahçe ve avlular, birbirinin önünü kesmeyen yapı kümeleri, insan ve hayvan geçişine ancak yetecek genişlikte yaya yolları Sandima köy dokusunun başlıca öğeleridir.

Geleneksel yöntemler ve yığma taş kullanılarak yapılmış mahallelerin yapısal strüktürü okunabilmektedir. Yapıların orijinal konumu ile yeniden hayata döndürülmeleri ve turizme kazandırılmaları projenin temel amacıdır.
Projenin koruma amaçlı imar planları onaylanmış olup, yürürlüğe girmiştir, rölöve ve restitüsyon çalışmaları başlamıştır, 26 adet binanın rölöve ve restitüsyon projeleri gerekli kurullara sunulmuş olup onay beklenmektedir.
Anıtlar kurulunda planlama alanı kapsamında 150 parsel ve konut bulunmaktadır.

Onaylı plan sınırları içinde 123.790 m² gelişme konut alanı bulunmaktadır. Kamu (belediye ve maliye) mülkiyetinde 3.820 m² alan, büyük mülk sahiplerinin toplam alanı 8.740 m²' dir.

Turizm tahsis alanı 17.323 m²'dir. (İnşaat Emsali= 0,10). Köy merkezi 5.667 m² ve E= 0,20

Etrafta 461.920 m² doğal karakteri korunacak alan bulunmaktadır. İnşaat Emsali 0,05' dir.

Künye
Proje Yeri: Bodrum, Muğla
Proje Tipi: Kentsel Tasarım, Koruma Planı
Proje Tipi Grubu: Kentsel Tasarım
Danışman: Altan Akı
Proje Yöneticisi: Doğu Kaptan
Proje Başlangıç Yılı: 2013
Proje Bitiş Yılı: 2013
Arsa Alanı: 17.100 m²
Toplam İnşaat Alanı: 4900 m²

Pin It
Mimar

Hüseyin Kaptan

Doğu Kaptan

Ekim Kaptan

Murat Er

Marco Lombardini

Yonca Temizkan

Ufuk İpek Çevik

Erkan Göray
Yardımcı Mimar(lar)
Enza di Pinto
Gabriella Colacicco