İlgili Projeler

1. Ödül, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Mimari Proje Raporu

Yapının içerisinde yer aldığı bölgenin kent bütünü ve tarihi merkez-çarşı bölgesi ile kurduğu morfolojik ilişki, planlama prensipleri ve mekân oluşumuna dair kavramsal ilkelerin ortaya konmasında belirleyici unsur olmuştur.

Mekân ile bağlam arasındaki bütüncül etkileşim; kent dokusuna eklemlenen plan örüntüsünün üretiminden, yapı kabuğunun şekillenmesine kadar, farklı ölçeklerde birincil tasarım girdisi olarak ele alınmıştır.

Mekânsal kurgu, mevcut sokak örüntüsü ile azami düzeyde etkileşim kuracak ve yaya sirkülâsyonunu besleyecek şekilde oluşturulmuştur.

Cumhuriyet Meydanı ve ilişkili açık mekânlar ağına eklemlenen kentsel kullanım; işlevsel dağılım ve kütlesel biçimlenişe ait tasarım kararlarını belirlemektedir. Hal Sokak ve Acıbadem Sokak yapıyı çevreleyen ve zemin katlar ile etkin iletişim kuran birincil yaya arterleridir.

Yapı konturu; yoğun kent içi dokusunun sahip olduğu "cadde-sokak-ada-parsel" ilişkisini, bütüncül bir kompozisyonda devam ettirecek ve aktif kullanımlara sahip mekânların kent ile yüzleşmesini sağlayacak bir konfigürasyon oluşturmaktadır.

Kentsel açık mekânlar dizisinin dinamikleri, yapının sahip olduğu işlevlerin belirgin biçimde ayrışmasını sağlamaktadır. Yaşam Merkezi ve İş Merkezi; kümelenen bütünün, mekânsal ve yapısal anlamda ayrı örgütlenmiş iki temel öğesini oluşturmaktadırlar.

Yapı; açık alanlar ile aktif etkileşim kuracak biçimde, yaygın bir planlama stratejisi doğrultusunda ele alınmıştır. Yapının zemin katları, yaya yoğunluğunun yüksek olduğu Hal Sokak ve Acıbadem Sokak ile azami düzeyde ilişki kurmaktadır.

Kentsel aktiviteyi zenginleştirecek geleneksel esnaf, lokanta, kafeterya, dükkân ve yaşam merkezi; etkin yaya erişimi sağlanacak biçimde yaya caddeleri üzerinde konumlanmaktadır.

Yapı kümelenmesinin iç boşluğu, pasajlar ve geçitler ile beslenen "taşlık"tan meydana gelmektedir. Taşlık; çeperinde konumlanan geleneksel esnaf ve ikincil girişleri bulunan ticari birimler ile yaşam merkezi için merkezi ve yarı-kamusal bir kentsel açık mekân oluşturmaktadır.

Yapının işlevsel dağılımına dair ortaya konulan ilkesel kararlar; üçüncü boyutta yere ve tek sefere özgü bir kütlesel biçimleniş meydana getirmektedir.

Zemin katta yer alan aktif işlevler ile ikincil kullanımdaki dükkân ve ofisler arasındaki kesin ayrım kütlesel gruplamayı sağlamış ve düşeyde parçalanmayı mümkün kılmıştır.

Basit düşey ve yatay araçlarla sağlanan sirkülâsyon ağı ile mekânsal kümelenmeler arasındaki geçirgen ve boşluklu yapı dili, içeriğe ve öze ait öğeleri açığa çıkarmayı hedefleyen mimari tutumu ortaya koymaktadır.

Künye
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi: Ofis, Diğer Rekreasyon Yapıları
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Burak Mangut

Hasan Murad Adalı

Burak Çıkırıkçı

Kurtuluş Atasever