Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kentsel Tasarım Yarışması

Proje Açıklama Raporu:

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan, yaklaşık dokuz hektarlık bir alanda enerji teknolojileri alanına odaklanmış bir teknoloji geliştirme bölgesi kurulması hedeflenmektedir.

Ostim ekopark arazisi, ankara çevre yolu'na yakınlığı ve kent makroformunun geometrik ortasında yer alması dolayısı ile stratejik bir konuma sahiptir. Kentte halihazırda 5 tane teknopark oluşumu mevcuttur. Ostim ekopark, bu kapasiteyi kapalı alan bazında %20, çalışan sayısı bazında da %20 oranında artırma gücüne sahiptir.

Toplam 2.000 çalışan ve 62.000 m2 kapalı alan önerilmiştir.

Vaziyet planı kararları verilirken, ekolojik restorasyon fikrinden yola çıkılmış, tepenin ekolojisinin yeniden yapılandırılması ve mevcut bitki örtüsünün korunması ilkeleri önemsenmiştir. Ayrıca, ekopark üst başlığının getireceği yenilenebilir enerji çözümleri ile yağmur suyu ve sulama suyunun geri dönüşümü konularına çözüm aranmıştır. Dolayısıyla, bir peyzaj şehirciliği yaklaşımı ilke olarak kabul edilmiştir. Peyzajın, mühendislikle birlikte çalışacağı, güneş enerjisinin kullanımında peyzaj ve rekreatif unsurların da dahil edileceği açık alan çözümleri geliştirilmiştir. Güneş tarlası fikri ile, tepeye kimlik kazandıracak bir çanak önerilmiştir. Bu çanak, aynı zamanda gece aydınlatılarak kentsel bir imge olacaktır.

Harita
Künye
Proje Yeri: Ankara
Proje Tipi: Kentsel Tasarım
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül

Pin It
Mimar

Devrim Çimen

Sertaç Erten