Ofisin Diğer Projeleri
İlgili Projeler

1. Ödül, Science High School Complex

Mimari proje raporu:

Türkiye’deki fen liseleri, doğa bilimleri ve matematik üzerine yoğunlaşan bir müfredata sahip devlet yatılı okullarıdır. Fen liselerinin amacı, ülkede bilime dayalı bilgi ve teknoloji üretimine katkıda bulunabilecek, temel bilimler alanında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlamaktır.

Paylaşılan proje önerisi, eğitim yapılarını salt bilgi edinilen yerler olarak değil, temel bilimler üzerine eğitim gören öğrencilerin aynı zamanda yeşil enerji kullanımı ile tanıştığı, doğa ile ilişki kurup insan-doğa ilişkisine dair izlenimler edindiği sürdürülebilir yapılar olarak ele almıştır. Ana arsa yerleşim kararları da buna paralel olarak

  • Güneşten maksimum düzeyde yararlanma,
  • Denize yönelme,
  • Yeşil içinde “sürdürülebilir” bir yaşam ve
  • Fonksiyonellik kriterlerinin sağlanması hedeflenerek verilmiştir.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKO-OKUL

Güneş ve Rüzgâr Enerjisi

Fen Lisesi kompleksinin elektrik tüketiminin çatıdaki güneş panelleri ile sağlanması ve fazla üretilen enerjinin kampüs içindeki diğer yapılara iletilmesi önerilmiştir. Buna göre 5000 m2 çatı alanındaki güneş panelleri, 0.8 Megawatt enerji üretecektir. Buna ilave olarak, otopark alanındaki 3 adet rüzgar tribünü ile de bu enerji üretimi daha da artacaktır.

Gri Suyun Geri Dönüşümü ve Yağmur Suyu Kullanımı

Okul ve yurt lavaboları, duşları ve yemekhane mutfağında oluşan kullanılmış gri suların, depolanıp, arıtılarak okul peyzajında ve organik çatı bahçesinde kullanılması önerilmiştir. Yağmur suyu da alçak yapılardan çörtenler ve yüksek yapılardan yağmur suyu boruları ile zemin kota aktarılarak depolanacak ve geri kullanımı sağlanacaktır.

Doğal Havalandırma

Doğal havalandırmadan mümkün olduğunca yararlanılmak istenmiştir. Buna göre okul yapılarında, kuzey ve güney cephelerinde sağlanan katlanabilir/sürülebilir cam paneller ve sınıfların kat koridoru tarafındaki üst pencereler ile dersliklerin doğal bir şekilde havalandırılması sağlanmıştır.

Permakültür Organik Çatı Bahçesi

Yemekhane yapısının çatı katında, öğrencilerin eğitimi, kullanımı ve tüketimi için bir organik bahçe önerilmiştir. Bu sayede öğrenciler, organik üretime bizzat tanık olurken, bu bahçedeki mahsullerin yemekhanede kullanımı da mümkün kılınacaktır.

KOMPLEKS YAPILARI

Okul Yapıları

İki kütleden oluşan okul yapıları, arsanın kuzey sınırını takip ederek tüm sınıf ve laboratuvarların güneye doğru yönlenmesi ve güneş ışığından yararlanması sağlanmıştır. Güney cephesindeki sürekli yatay teraslar, hem güneş ışığının rahat edici açılarını engellemekte hem de sürme kapılar ile sınıfın doğal şekilde havalandırılmasına izin vermektedir. Teraslar ayrıca, yangın merdivenlerine bağlanarak alternatif bir yangın kaçış güzergâhı oluşturmaktadır.

Sirkülasyon alanları -kat ana koridorları ve merdivenler- ise kuzey tarafta düşünülmüştür. Kuzey cephesindeki ek çıkmalar, ahşap latalar ile korunaklı hale getirilmiş ve istenildiğinde açılabilecek sürme kapılar ile güney cephesi ile arasında çapraz havalandırma amaçlanmıştır.

Laboratuvarlar ve atölyeler, zemin katta konumlandırılarak gerektiğinde teknik ekipmanların taşınması kolaylaştırılmıştır.

Üst katta konsol olarak bahçeye uzanan kütleler, dış mekan ile direk ilişki kurabilen özelleştirilmiş eğitim sınıflarını ve öğrencilerin teneffüslerde kullanabilecekleri sosyal alanları tariflemektedir. Katlanıp kenarlara sürülen kapılar, bu mekanların güzel havalarda dış mekan dersliğine dönüşmesine izin vermektedir.

Orta Avlu

Arsa sınırlarını takip eden kütlelerin arasında şekillenen orta avlu, yurt yapılarının arsanın güney sınırına paralel konumlandırılması yerine dik konumlandırılması ile deniz manzarasından ve yaz aylarında deniz melteminden yararlanabilen bir ortak alana dönüşmüştür.

Giriş & Yönetim

Arsanın kuzeybatı köşesinde otoparka yakınlaşarak okul ana girişini tanımlayan çelik yapı, zemin katta öğretmenler odası, kütüphane ve okul yönetimini, ara kat ise yardımcı müdür odaları ve müdür odasını barındırmaktadır.

Konferans Salonu

Giriş yapısı arkasındaki konferans salonu, 400 kişilik olarak tasarlanmıştır. Fuaye alanı, direk orta avlu ile ilişkili olup, hem okul girişinden hem de dışarıdan erişim sağlanmıştır.

Yemekhane & Kafeterya

Yemekhane ve kafeterya, konferans salonu ve fuayesinin devamında, orta avlu boyunca konumlandırılmıştır. Kuzeye bakan geniş cam cephe ile yemekhanenin yeterli güneş ışığı alabilmesi ve katlanabilir cam paneller ile güzel havalarda dışarı ile bütünleşmesi, havalandırılması sağlanmıştır. Mutfak alanı, yemekhanenin arkasında düşünülmüş ve buraya arsanın güney tarafından ulaşan bir servis yolu önerilmiştir.

Kapalı Spor Salonu& Açık Spor Alanları

Yemekhane arkasındaki kapalı spor salonu, açık basketbol sahası ile beraber kurgulanmıştır. Spor salonu önündeki alan ve basamaklar, basketbol sahasının önünde bir izleme platformu oluşturmaktadır. Kapalı spor salonu, hem zemin kotta hem de çatı kotunda saçaklar ile korunan ışıklıklar ile endirekt aydınlatılmış ferah bir spor alanı oluşturmaktadır.

Öğrenci Yurt Yapıları

Arsanın güneydoğu kısmında konumlandırılan yurt yapıları, iç avludaki deniz manzarasına engel olmayacak şekilde doğu sınırına paralel yerleştirilmiştir. Denize dik ve açılı yapılar, tüm yurt odalarının da manzaradan yararlanmasına imkân vermektedir.

Künye
Proje Yeri: Gebze, Kocaeli (İzmit)
Proje Tipi: Lise / Ortaöğretim
Proje Tipi Grubu: 1. Ödül
Proje Başlangıç Yılı: 2021
Proje Bitiş Yılı: 2021
Arsa Alanı: 30.000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 26.000 m2

Pin It
Mimar

Emre Çetinel

Emre Kocataş

Merve Kavas

Cansu Koçdemir